Óvodalánc óvodák írásai | Lehullni és elmúlni - halottak napjára való ráhangolódás (I. rész)
     
óvoda hírek

        Játéktár híreink

•  

Karácsonyi ÚJDONSÁGOK a Játéktárban! »

•  

Affenzahn állatos hátizsák - bölcsiseknek, ovisoknak! »

•  

Minden Játéktár rendelés mellé AJÁNDÉK! * »

•  

Puzzle kirakó csúcsa: optikai puzle a Djecotól! »

óvoda hírek

óvoda hírek

Szüreti mulatság az óvodában »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-08

Hagyományápolás, szüreti felvonulás »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-04

Szüreti vígasság a Lurkó Kuckó Óvoda szervezésében »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-03

Siklósi ovisok szürete »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-01

Varázsjátékok, a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) játékai az óvodai és az iskolai mindennapokban »
Rovat: Gyermekpszichológia
2018-09-26

Vidám évnyitó hét az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-09-01

Óvodakezdés - praktikus tanácsok 2. »
Rovat: Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok
2018-08-22

Milyen lesz a 2018/19-es iskolai év? »
Rovat: Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések
2018-08-13

Nyári élet az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-07-05

Nyári népmeséink-Az évkörhöz illeszkedő népmesék 2.rész »
Rovat: Nyár óvodás korú gyermekkel
2018-07-02

A Sárkánykalandok Hévízen folytatódnak »
Rovat: Partnereink hírei
2018-07-01

Fessünk jéggel! »
Rovat: Játékok - amikre nyáron van igazán idő!
2018-06-30

Játékos tanulás - a nyári szünetre »
Rovat: Fejlesztőpedagógia
2018-06-11

Apróságok apróságai - A precíziós fogás alakulásáról és a túlféltésről »
Rovat: Fejlesztőpedagógia
2018-06-08

Hagyjuk nyerni, vagy tanítsuk meg veszíteni? - Társasjátékokról »
Rovat: Fejlesztőpedagógia
2018-06-05

 
óvoda hírek

Sóterápia »

November - Szent András hava »

Alkossunk ősszel is! »

 
      Nardini Napköziotthon összes írása (37)
      Nagy Enikő (Krisztina nővér) összes írása (12)Nagy Enikő (Krisztina nővér), óvodavezető
Nardini Napköziotthon, Székelyudvarhely

Lehullni és elmúlni - halottak napjára való ráhangolódás (I. rész)

Az Õszi évszak vége felé átalakul a természet. A gyermek fokozatosan megtapasztalja, hogy a nappalok rövidebbek lesznek - a levegõ hûvösebb lesz, a madarak elvándorolnak - a virágok elhervadnak, a falevelek lehullnak - minden kopár lesz.

elmúlásA természetben az elmúlás ideje egyben az az idõ, amikor az ember mindinkább maga felé fordul, magához tér. A gyermeknek is lehetséges, ha jól vezetik, hogy egyre jobban önmaga felé forduljon. Ezáltal nyugodtabb lesz, csendesebb, képessé válik mélyebb tapasztalatokra és kifejezésekre.

Az õszi témánkban arra törekedtünk, hogy a gyermeknek egy teremtõ, alkotó világképet mutassunk be. A föld gyümölcsöt ad, hagyja, hogy minden növekedjen és érjen. Ehhez a teremtõ világképhez kötõdik a hervadás, a halál. Mindaz, ami ezen a földön megjelenik, egyszer majd eltûnik.

A következõ játékos gyakorlatokat alkalmazzuk most Halottak napja elõtt:

 Fogalmi tapasztalatok

Leírás Célok

A gyerekek körben ülnek.
Egy letakart kosárban különbözõ tárgy van: pl. egy kõ, egy fadarab, egy papírdarab, egy terítõ, egy gesztenye, fenyõtoboz, stb.
A gyerekek egyenként megtapogathatnak egy tárgyat, majd magukhoz vehetik.

A gyerekek egymás után leejthetik a tárgyakat. Nézzük, hogyan esnek le.
A gyakorlatot megismételjük úgy is, hogy a gyerekek behunyják a szemüket és amelyik gyermeket megérintem, az leejti a tárgyat. Hallgatjuk behunyt szemmel a zajt, amit a tárgy elõidéz.
A gyerekek hangszerekkel érzékeltetik a tárgyak esését.
Úgy rakjuk vissza a kosárba a tárgyakat, hogy ne essenek.

A tapintási gyakorlatok fejlesztik az érzõképességet és a dolgokkal való bánásmódban óvatosságra vezetik a gyermeket.

Megfigyelési képesség megnyilvánulásai: a gyerekek észreveszik, hogy milyen különbözõ képen esnek le a különféle tárgyak és hallják, ahogy a földre huppannak.
Az óvónõ megfigyelheti, hogy milyen különbözõ képen élik át a gyerekek a tárgyak esését.


Ez a gyakorlat a gyermekben a dolgok iránti finom bánásmódot ébreszti fel.

Asszociációs gyakorlatok

Leírás Célok

A gyerekek megismételik a játékot a tárgyak esésével.
Arra kérem a gyermeket, hogy mutassa el a kezével, hogy hogyan esik le a tárgy.
Pl. Hogyan esik le a kõ?
Hogyan esik le a terítõ?
Hogyan esik a labda?
Végül testükkel is eljátszódják a tárgyak esését.
Beszélgetés keretében megpróbálom megmagyarázni, miért esnek le a dolgok?
Ezáltal mi megy végbe?
Megfigyeljük az összetört tárgyakat:
Pl. tükör - üveg, váza - játék, vagy egy kép egy síró gyermekrõl
Különféle eseteket említhetünk, mint pl.:
- egy halott madár, amelyre rátaláltak,
- egy baleset, amelyet egy gyermek átélt
Tapintatos kérdéseket tehetünk fel:
- Mire gondolsz?
- Mire emlékeztet téged?

Kezükkel vagy testükkel átveszik a tárgyak esésének a tulajdonságát:
Pl.
- lassan, vagy gyorsan
- nehezen, vagy könnyen
- keményen, vagy puhán
Ebben ösztönösen megérzik saját esési élményeiket.
Amellett, hogy a gyerekek felfogják a föld vonzerejét, azt is megtapasztalják, hogy a dolgok azért is esnek, mert mi esni hagyjuk. Ez a tapasztalat nagyon jelentõs.
Tudatosul a gyermekben, hogy az esés által valami eltörik, vagy tönkremegy, hogy valamit elveszíthetek, vagy az esés fájdalmassá válhat.
A gyerekek ösztönözve érzik magukat, hogy élményeiket, érzéseiket kifejezzék, ezáltal egy belsõ felszabadulás megy végbe bennük.
Az egyéni esésekre vonatkozó élmények ébrednek fel bennük: ha leestek a biciklirõl, vagy leestek a rollerrõl, vagy ha õk ejtettek valamit le.

 

Megfigyelési folyamat

Leírás Célok

A gyerekekkel a parkba megyünk és megfigyeljük a levelek hullását, a fákat, az elhervadt, elszáradt virágokat. Leveleket gyûjtünk.

A külsõ gyakorlatokban a gyermek érzékenyebbé válik az intenzív megfigyelésre.
Új kérdések ébrednek benne.

Képzeleti gyakorlatok

Leírás Célok

Arra törekszem, hogy a természetben tapasztalt jelenségeket újból átéljék.
Felszólítom õket, hogy becsukott szemmel, gondolatban sétáljanak és a szép tarka fákra gondoljanak.

Ha úgy érzem, hogy a gyerekek képesek ebben a nyugalomban tartózkodni, kérhetem, hogy meséljenek arról, amit látnak bensõleg.

A bensõ képeket igyekszem a gyermekben elmélyíteni, mialatt a köv. mondom:
A fa magas. Széles koronája van.
Mély gyökere van. A levelei színesek.
Levelei ragyognak mint az arany.
Reszketnek, rezegnek, amikor a szél fújja.
Néha elválik a fától egy-egy levél.
Forog és pereg. Repül.
Hagyja, hogy vigyék, hogy a szél vigye.
Leesik a földre. A szél tovább sodorja.
Majd megáll a földön. Felcsavarodik.

Összpontosítási gyakorlatok: sok nyugalmat és összeszedettséget vesz igénybe.
Elképzelések ébrednek fel a gyermekben, emlékek válnak élõvé és belsõ képek keletkeznek.

Azonosulás

 Leírás Célok

Egy kosárban teszem a gyerekek által szedett faleveleket, és a kosarat a kör közepére rakom.
A gyerekek lefekszenek a földre és behunyják a szemüket.
Minden egyes gyerek fölött leengedek egy levelet. Amikor a gyermek érzi, hogy a levél rá hullott, kinyithatja a szemét.
A gyerekek megfigyelik a levelet, megtapogatják, hallgatják a recsegését, amely mozgatása közben keletkezik.
Megkérdezem:
Honnan jön? Miért hagyta el a fát?
Hova akar menni?
Ha a levél beszélni tudna, mit mondana nekünk?
A gyerekek kezükkel játszódják a levél hullását.
A csoport figyeli valamelyik gyermek mozgását, majd utánozza.

A gyerekek eljátszódják, ahogyan egy fa növekszik, kiszélesíti koronáját, mélyen a földbe gyökerezik, a szélben lengedezik.
A fákat megszemélyesítõ gyerekeknek leveleket adok a kezükbe. A gyerekek egymás után elengedhetik a leveleket. Õk figyelik és hallgatják a levelek hullását.
A játékot zenei aláfestéssel is megismételhetjük.

A földnek a tapasztalata éber lesz: a gyermek a föld egy darabjának érzi magát.

A gyerekeket arra ösztönözzük, hogy érzéseiket kimondják és azonnal azonosuljanak a levéllel.
Azonosulási folyamat intenzivitása
A gyermek bekapcsolódik a csoportba és a csoport hozzákapcsolódik az egyes gyermekhez.

A játék által a „lenni és elmúlni" mint teljességet tapasztalják meg.

Eutonia gyakorlatok

Leírás Célok

A gyerekeket arra szólítom, hogy saját testükkel játszódják el a levelek hullását.
Amíg egy hangszer hangját hallják, addig foroghatnak, mozoghatnak a földön, tovább gurulhatnak.
Amikor a hangszer elhallgat, mozdulatlanul feküsznek, lassan összecsavarodnak, kemények és durvák lesznek.
Elmúlnak. A föld magába fogadja õket.

Leesni -

Annak begyakorlása, hogy a földre hagyatkozunk

A gyermeknek haláltapasztalatban lesz része és azt átéli

Kifejezési gyakorlatok

Leírás Célok

Alakítás
Színes kartonból kivágott ágakat és leveleket használunk.
A gyakorlat felépítése:
A gyerekek hallgatják a hanglétrát és a kezükkel mutatják a hangmagasságokat.
A hanglétra hangjára kiraknak 8 pálcikát valamilyen formába (létra, nap, stb.)
Kirakják az alakjukat a haglétra fordított megszólaltatásában is.
Arra kérem õket, hogy a hanglétra hangjára egy fát rakjanak ki.
Egy további hanglétrára kiraknak 8 levelet a fára.
Fordítva szólaltatom meg a hanglétrát és akkor lehullnak a levelek.

A magasat és mélyet a lenni és elmúlnival hoztuk kapcsolatba.

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-10-29
'Óvodalánc óvodák írásai' rovat további cikkei:
Óvoda a Tisza mentén
MÚZEUM A TÖMLÖCBEN
Csodagyerekek? Gyerekcsodák?
Óvodai szociális és emocionális nevelés, a megoldásfókuszú módszertan tükrében
40 év a gyermekek szolgálatában, a lakiteleki óvodában
Rendhagyó évzáró
Itt a farsang, áll a bál...
Óvoda szeretlek! - Felnőtt farsang a Mosolygó Óvodában
Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban…
A mi óvodánk
Kirándulás MÁRTÉLYRA
Születésnapi konferencia óvodánk 25. évfordulóján
Az Északi sarkon (Farsang)
Adventi fénykiállításon a Mazsola csoport
Hulladékhasznosítás egész évben
Segítőkészségből jeles!
Vidám Mazsola délutánok
Madárbarát Bóbita csoport a Patakparti óvodában
Ovi-zsaru program az óvodánkban
Köszönő sorok
Madarak éjszakája Csongrádon
Tökparti 2012
Tulipán ( tavasz )
Évzáró ünnepség: Székely lakodalmas
Pásztorjáték
Életmentők
Mikulás várás
Föld napja az óvodában
Ovifoci
Jótékonysági bál a kreatív gyermekekért
Művészi torna óvodánkban
Fogápolási nap óvodánkban
Készülődés nyugdíjas búcsúztatóra
Szüreti hangulattal teli napok a Szent Antal csoportban
ÖKO Játszóház óvodánkban
Ének-zene dalos játékok
Gyógytestnevelés óvodánkban
Mikulás várás az oviban
Művészetre nevelés
Nyugdíjas búcsúztató
Az Idősek világnapjának megünneplése
Nyílt nap a Mókus csoportban
Adventi készülődés a Katica csoportban
Egészségnevelés
,Ép testben, ép lélek’ - Egészséges életmód – Vigyázzunk egészségünkre !
Az almás kertben
Őszi nap az óvodában
A tűzoltóságon
Mesterségek, foglalkozások
Márton nap az óvodánkban
A leggondoskodóbb óvoda
Úszásoktatás az óvodában
Munka jellegű tevékenység az óvodánkban
Óvodánk bemutatása
A Medvecsaládunk (mesevilág az óvodában)
A külső világ tevékeny megismerése
Óvodásból óvónő, óvónőből szülő, szülőből fejlesztőpedagógus
Rendhagyó köszöntés a Delfin csoportban
Látgatóban a nagykarácsonyi Mikulásnál
Mikulás ünnepség
MÁV OVIS díjazottak Zánkán
Mozgás!
A Kreatív Műhely Munkaközösség munkája
Mese - vers - báb
Beszoktatás a bölcsődébe
Az ének-zene és az énekes játék
Egészségben, harmóniában a természettel
Tengöri Hereberi atyámuram, Palásti Annuska meséi - csongrádi mesék
A versenyszellem erősítése a Mosolygó Óvodában
Őszi örömök a Katica csoportban
Ősz Ünnep a Sün Balázs csoportban
A játék
Rajzolás, mintázás, kézimunka
Személyi változások a Mosolygó Óvodában
Ünnepvárás az óvodánkban
Őszi színek megfigyelése az óvodásokkal
Sorversenyen vettünk részt!
Csokigyár a mi óvodánkban
Látogatás a nyugdíjasházban
Adventi készülődés
Környezetbarát gondolkodásmód
Ép természetben, ép lélek
Hajókirándulás Szentendrére
Drámajáték: kirándulás
Adventi készülődés az óvodában
Olvasóvá nevelés a beszoktatás időszakában
Biztonságos közlekedésre való nevelés
Vidám évnyitó hét az óvodában
Őszanyó látogatása
Az éltető víz
Óvodai nevelési programunkról
Nevelési programunkról
Húsvéti előkészületek a nagyböjti időben - a Feltámadás elbeszélése
Állatok világnapja
Anyák napi készülődés a Süni csoportban
Almafesztivál az óvodában
Márton napi lámpás felvonulás az óvodában
Játszóházban a Pillangó csoport
A gyermek képességeinek megsegítése több irányból - egy közös óra élménybeszámolója
Színházban - óvodásokkal
Színházi előadások - óvodásoknak
Színházlátogatás
Közösségformálás
25 éves óvoda szülinapot tartottunk…
Hatalmas platánfák árnyékában
Születésnapi buli
Jeles nap – Farsang
Csalamádé, avagy a Zene mindenkié
Környezet megismerése és védelme
A JÁTÉK és a tanulás összekapcsolódik
Óvodásaink úszásoktatása
Alapítványunk
Hagyományápolás, szüreti felvonulás
Márton napi ludaskodások
7. terményfesztivál a Radnóti M. Utcai Tagóvodában; kicsit másképpen!
A mi dadusunk írta: Irány a játszóház!
Szeretet torna
Anyák napja
A nomád élet csodái
Bölcsis Buli Babáknak!
Kirándulás 2012-ben egy Ökocentrumban
Népi gyermekjátékok I.
Őrangyalok napja a Nardini napköziben - Tóbiás története (Tob. 4-13)
Imára való nevelés a Nardini óvodában
Egy alternatív pedagógiai módszer beépítése a fejlesztő pedagógiába
Ilyen a mi Farsangunk
Születésnap, névnap ünneplése az ovinkban!
A Pillangó projektről
Népi gyermekjátékok II.- Óvodai gyakorlat
Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda bemutatása
Hajókázás a Rabszolgályával
Kirándulás: a Paradicsomban jártunk
Állatok világnapja a Katica csoportban
Törpés farsang
A mi dadusunk írta: Óvodai kirándulás a kecskefarmon
Óvoda másképp – Kedd – Városnézés – És még valami...
A víz világnapja a Patakparti Óvodában
Állatok Világnapja a csongrádi Kincskereső Óvodában
EGÉSZSÉG ÉS MOZGÁS HETE a csepeli Erdei óvodák Szúnyog utcai óvodájában
Felkészülés a téli ünnepség sorozatra
A mi óvodánk
Rendhagyó ballagás a Mosolygó Óvodában
KRESZ suli az oviban
Középpontban a VÍZ és a FÖLD!
Önkéntes örökbefogadás
Törpék az Elvarázsolt Házikóban
Óvodai környezet és a környezeti nevelés
Márton napi előkészületek
Mosolygó foglalkozások
Az első Mosolygós benyomások (egy óvóbácsi tollából)
Én és a családom
Montessori nevelés a mindennapokban
Óvoda másképp...
Óvoda másképp – Hétfő - Sportvetélkedők
Óvoda másképp – Szerda – Vigyázzunk a természetre
Karácsony a mi ovinkban
Farsangi bál az oviban
Láthatósági mellény viselése a kirándulásokon
Óvoda másképp – Péntek – Örüljünk és vigadjunk
Óvoda másképp – Csütörtök – Húsvéti készülődés
"Sárgul már..." - őszi óvodai séta
Lovacska - projekt
Kézműves műhely a Patakparti Óvodában
Bölcsődei csoport az óvodában
Óvodai kirándulás
Farsang az óvodánkban
A projektmódszer, mint szocializációs lehetőség
Halottak napjának ünnepe az óvodában (II.rész)
"Süssünk, süssünk valamit" - az óvodában
Karácsonyra készülődve az óvodában
"Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás"
Nézelődik a káposzta, körülötte minden már puszta... - játékok zöldségekkel
Együttlét a mindennapokban
Szent Erzsébet ünnepére való óvodai előkészületi gyakorlatok
"Volt egyszer, hol nem volt..." - óvodanapok
"Lipem , lopom a szőlőt" - szüreti bál az óvodában
Reggeli talalkozó az Elvarázsolt házikó Óvodában
Évzáró kerti parti az óvodánkban
Szüreti vígasság a Lurkó Kuckó Óvoda szervezésében
Micimackó csoport kirándulása
Szelektív hulladékgyűjtés az óvodánkban
Adventi előkészületek az óvodánkban
Alma, alma piros alma..., avagy gyümölcshét az oviban
Drámapedagógia óvodai csoportunkban
Színes napok az óvodában
Óvodánk bemutatása
Gyermeknap a Mosolygó Óvodában
Óvodánkról
Anyák napja az óvodánkban
Karácsony az óvodánkban
Sokszínű, őszi programok az óvodában
Budapesti óvodai kirándulás
Az aratás hálaünnepe a Nardini óvodában
Óvodánk bemutatása
Mikulástúra a Micimackó Óvodában
Szent Márton legendája a Nardini óvodában
Óvodánk bemutatása
Autómentes nap a Micimackó Óvodában
Nyári élet az óvodában
Óvodánk bemutatása
Gyermeknap az óvodában
Tök jó nap!
Óvodás lettem a Patakparti óvodában!
Föld napja a Patakparti Oviban
Óvodanapok az Elvarázsolt Házikóban
Bemutatkozik az Elvarázsolt Házikó Óvoda
Óvodánk bemutatkozása
Terápiás kutya a Patakparti Óvodában
Kirándulás Börgönd pusztán
Erdei Óvodánk bemutatkozása
Születésnap a Nardini óvodában
A környezetvédelemhez kapcsolódó jeles nap a Csongrád, Bercsényi u. KINCSKERESŐ óvodában
KITÁRULÓ VILÁG - informatika az óvodában
Óvoda bemutatkozó
Öröm és rácsodálkozás a világra - Egy rózsa megfigyelése a Nardini óvodában
Dohányzás megelőzési projekt óvodánkban
Mint egy nagy család!
Játékos ismerkedés a vízzel
A körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvoda bemutatása
20 éves a Nardini Napköziotthon
Óvoda bemutatkozás
Óvoda bemutatkozó
Óvodánk bemutatkozása
Őszi kirándulás Őrtiloson
Egészségnevelési hét a Lurkó Kuckó Óvodában
Az őszi ünnepkör népszokásai a tési óvodában
Ismerkedjünk meg népi mesterségeinkkel!
Néphagyományőrzés és -ápolás a tési Napsugár Tagóvodában
Madárbarát Óvodai cím elnyerése
A Napsugár Tagóvoda bemutatása
Környezetvédelmi program - Madarak és Fák napja alkalmából
Kecskealakoskodó - Farsangi népi játék

Tetszett a cikk? Ajánld ismerőseidnek!
Megosztás

Szeretnél első kézből értesülni heti vezércikkünkről, legfrissebb híreinkről?
LurkóVilág hírlevél feliratkozás »

Csatlakozz: Facebook/LurkoVilag »

Az óvodás gyermek »

Környezeti nevelés »

Sport óvodáskorban »

Enneagram »

Érzelmi nevelés »

Tanulás - csak játékosan! »

Gyermekrajz »

Színterápia »

Kulturális nevelés »

Gyermekpszichológia »

Logopédia, beszédfejlődés »

Fejlesztőpedagógia »

Gyermeknevelés »

Zenei nevelés »

Jobbkezes vagy balkezes? »

Viselkedések, temperamentumok »

Asztrológia »

Családi történetek »


Óvodában, közösségben »

Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok »

Panka óvodába megy! (szülői blog) »

Óvodai jelentkezés, beiratkozás »

Óvodai kirándulások »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

Óvodai nevelés »

Óvodai élet »


Szerves műveltség »

Szerzők, könyvek, szellemi nagyjaink »

Magyar ház »

Aranyalma Páros »

Viselet, öltözködés »

Ünnepeink az évkörben »

Baranta »

Népi játékok »

Jeles napok »


Egészséges óvodáskor »

Felső légúti betegségek »

Lúdtalp, bokasüllyedés, egészséges gyermekláb »

Adj neki sok gyümölcsöt, zöldséget! »

Hőségriadó! »

Homeopátia »

Gyermekgyógyászat »

Táplálékérzékenység, allergia »

Egészségmegőrzés télen »

Gyermek fogápolás »

Táplálkozás: egészségesen! »

Sóterápia »

Bach-virágterápia »

Milyen a jó gyerekcipő? »

Természetgyógyászat »


Kreatív sarok »

Gyerekzsúrok »

Találós kérdések »

Pipalisták »

Visegrádi Palotában gyerekkel »

Játékok - amikre nyáron van igazán idő! »

Vidám tél! »

Szent György hava: a sárkányos hónap! »

Lakásdíszek - Kreatív húsvét 2. »

Kreatív Tavasz »

Húsvéti tojások - Kreatív húsvét 1. »

Kreatív sarok - újrahasznosítás! »

Barkácsolós játékok »

Kreatív nyár »

Kreatív Arcfestés - állatminták »

Kreatív Iskolakezdés »

Farsangi jelmezek »

Rajzolgatós játékok »

Mozgolódós játékok »

Alkossunk ősszel is! »


Aktuális témáink

Sóterápia »

November - Szent András hava »

Alkossunk ősszel is! »


ÓVODALÁNC óvodák írásai

Óvodalánc hírek »

Zenei nevelés óvodáinkban »

Egészséges életmódra nevelés »

Márton nap az óvodákban »

Ősz az óvodákban »

Adventi készülődés óvodáinkban »

Környezeti nevelés az óvodákban »

Mikulás várás óvodáinkban »

Víz világnapja az óvodákban »

Anyák Napja szép ünnepére... »

Farsang az óvodáinkban »

Madarak és fák napja - május 10. »

Óvodák születésnapja és óvodások születésnapja »

Óvodalánc ovik: szülők az óvodákról :) »

Mesterségek az óvodáinkban »

Hagyományőrzés az óvodában »

Sport az óvodáinkban »

Húsvétra készülődés óvodáinkban »

Mese az óvodáinkban »

Játék óvodainkban »

Művészeti nevelés óvodáinkban »

Dajkának, dadusnak lenni jó! »

Nemzeti ünnepeink »

Állatok világnapja az óvodákban »

Óvodai ballagás, évzárók »

Szüret és vásár az óvodában »

Közösségépítés az óvodák irányításával »

További írások »

Óvoda bemutatkozók »

Óvodalánc óvodák írásai »

Óvodalánc óvodák gyermekrajzai »