Család | Az érzelmi intelligencia kérdései - egy pedagógus szemszögéből
     
óvoda hírek

•  

Csillag-csengő - Karácsonyi mesekönyv-lemez »

        Játéktár híreink

•  

Programozható Robot a Legotól »

•  

Játékötletek kisiskolásoknak! »

•  

Hasznos ajándékötlet - ovisoknak »

•  

DIY - saját készítésű ajándékok! »

•  

Csodaszép 3D-s szerepjátékok Karácsonyra ! »

•  

Csipszkészítő készlet »

•  

Szerepjátékok kicsiknek és nagyobbaknak »

óvoda hírek

óvoda hírek

Levél a Mikulásnak »
Rovat: Óvodalánc óvodák gyermekrajzai
2017-12-11

Mikulás... Télapó...és gyakorló dalok a lurkóknak csak gitárkísérettel! »
Rovat: Kulturális nevelés
2017-12-04

Karácsonyi játékötletet keresel gyerekednek? Íme néhány... »
Rovat: Keller&Mayer játékok óvodásoknak
2017-12-02

Mit tehetünk csokoládé helyett az adventi naptárba? »
Rovat: Kreatív karácsony - gyerekekkel
2017-11-27

Készítsünk adventi koszorút 2.rész »
Rovat: Kreatív karácsony - gyerekekkel
2017-11-20

Libás versek, mondókák »
Rovat: Óvodai versek - ünnepekre, témákra
2017-11-06

Lehullni és elmúlni - halottak napjára való ráhangolódás (I. rész) »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2017-10-30

Gyermek mondókák és altatók - mindennapjainkban... »
Rovat: Logopédia, beszédfejlődés
2017-10-23

Tűzoltó leszek, s katona - a szerepjátékokról »
Rovat: Gyermekpszichológia
2017-10-16

Tényleg jobbak a fiúk matematikából? »
Rovat: Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések
2017-10-13

Szülői minták mutatása, avagy miért jó, ha fúr-farag a gyermek, mint az apja »
Rovat: Játékos fejlesztés
2017-09-27

Apróságok apróságai - A precíziós fogás alakulásáról és a túlféltésről »
Rovat: Fejlesztőpedagógia
2017-09-20

Ki kitől tanul? - Élet a vegyes óvodai csoportban »
Rovat: Óvodai élet
2017-08-25

Milyen a helyes testtartás, írás közben? »
Rovat: Iskolás leszek!
2017-08-24

Egy óvodás napja – hogyan legyen egyszerűbb? »
Rovat: Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok
2017-08-18

 
óvoda hírek

Készítsünk adventi naptárt! »

Egészségmegőrzés télen »

December - Karácsony hava »

 
      Sárközy Ágnes összes írása (1)Sárközy Ágnes, óvodavezető

Az érzelmi intelligencia kérdései - egy pedagógus szemszögéből

Az, hogy a gyermek érzelmi intelligencia szintje minél ma­ga­sabb legyen, a kör­nye­zetén, a neveltetésén múlik. Ha azt szeretnénk, hogy gyermekünk minél sike­re­sebb legyen az életben, ki kell alakítanunk a megfelelő ér­zelmi magatartás-formákat és folyamatosan fejleszte­ni kell azokat.

„Minden gyermek egyszeri megismételhetetlen csoda, aki elfogadásra, szeretetre vágyik.” A Gesztenyéskert Óvoda helyi nevelési prog­ramjának ezen alapgondolata sokat elárul az óvoda gyermekközpontú, szeretetteljes, elfogadó, toleráns nevelési elveiről.

Érzelmi intelligencia

Az emberi intelligencia kér­désével már nagyon régóta foglalkoznak pszichológusok és agykutatók. Néhány évtizede azonban azt is vizsgálják, hogy vajon miért nincs szoros összefüggés az intelligencia hányados (IQ) és a felnőtt emberek sikeres­sége között.

A tapasztalatok, és számos vizsgálat bebizonyította, hogy a siker kul­csa az ember önmagához, illetve a másik emberhez való viszonyában rejlik, ezért az intelligencia- kutatásban szemléletváltás következett be, s előtérbe került az ér­zelmi intelligencia (EQ) vizsgálata. Hogyan boldogul­hat­nának jobban gyermekeink az életben, hogyan lehet a hétköznapi együttélést el­vi­selhetőbbé, emberibbé tenni, és hogyan taníthatjuk meg mindezt a családban, óvodában, iskolában?

Érzelmi nevelés
Természetesen az érzelmi intelligencia alapjai megvannak minden gyerekben.­ Az, hogy a gyermek érzelmi intelligencia szintje minél ma­ga­sabb legyen, a kör­nye­zetén, a neveltetésén múlik. Ha azt szeretnénk, hogy gyermekünk minél sike­re­sebb legyen az életben, ki kell alakítanunk a megfelelő ér­zelmi magatartás-formákat és folyamatosan fejleszte­ni kell azokat.

Az érzelmi ne­velés célja a személyiség nem kognitív területeinek fej­lesztése. Jelen van a család és az óvoda kapcsolatában, az óvónő-gyermek kommu­nikációban, a gyermekek társas kapcsolataiban, a ne­velési helyzetekben. Érzelmi kultúránkat csak az átélt tapasztalatok útján lehet fejleszteni, személyi­sé­günk saját erőinek és szükség­leteinek kibontásával, az­zal az igénnyel, hogy emberi kapcsolataink a nyíltságra, a bizalomra és az em­beri törődésre épüljenek az óvodában is.

A kicsi háromévesek fogadásánál mindent megteszünk, hogy nagy szeretettel, odafigyeléssel, kedvességgel te­remtsük meg a gyerek biztonságérzetét, alakítsuk ki és szilárdítsuk meg bennünk való bizalmát, szeretetét. Ha ezt elértük, nekikezdhetünk a nevelőmunkának.

A család érzelmi légköre
A különböző érzelmi légkörben élő családok gyermekeinek eltérő a viselkedése, hiszen ezeket a mintákat, mint minden mást a gyerek utánzással, mintakövetéssel tesz magáévá.

A kiegyensúlyozott, harmonikus, szeretetteljes családból érkezett gyermek szintén kiegyen­súlyozott. Az ilyen családban élő gyermek életében is az édesanyához való harmonikus viszony a fejlődés alapja, de a más jellegű apai szeretet és gondoskodás is nagyon fontos.

A szülők odafigyelnek gyermekükre, időt, törődést, valódi együtt­létet biztosítanak számára. A gyermek érzi szülei állan­dó sze­retetét, de tudja azt is, hogy ő a gyermek a csa­ládban. Természetes módon fogadja el a felnőttek irá­nyítását, vezető szerepét. A szülők nem mondják, ma­gyarázzák a helyes szokásokat, hanem példát mutat­nak életükkel, tetteikkel. Sa­ját baráti kap­csolataikkal, a nehézségek leküzdési stra­tégiáival, a munkához való hozzáállá­sukkal, az örülni tudás képességével mind-mind segítik a gyermek ér­zelmi intelligenciájának fej­lő­dését. Megtanítják a gyermeket az alkalmazkodásra, önmaga és mások elfogadására.

A szülők a gyermekre hangolódva, gyöngéden terelgetik a megfele­lő irányba. Elvárják tőle a helyes viselkedést, a többi emberrel való kapcsola­tában a megfelelő magatartást. A gyerek igazodni tud az elvárásokhoz, s a ké­sőbbi­ekben természetes módon alakul ki erkölcsisége. Könnyen tud alkalmazkodni, ba­rátokat szerezni, elfogadja a felnőtt irányító szerepét. Az örömteli életet élő családoknak erős érzelmi tőkéjük van, s ez segíti a terhek elviselését is. Ezekben a csa­ládokban nemcsak fizikai, hanem lelki közelség is van a család tagjai között.

A pedagógus feladata
Ezekkel a gyermekekkel a pedagógusnak „nagyon könnyű dolga” van. Mivel ott­hon megteremtették a szo­cializáció alapjait, helyes szo­kásokat alakítottak ki, ezek a gyerekek könnyebben illeszkednek be. Látják, hogy a szüleik bizalommal és szeretettel fordulnak az óvó­nénik felé, s ők is viszony­lag hamar elfogadják őt. Ehhez „csak” egy gyöngéd, kedves, odafigyelő pedagógus kell. Ha kellően érdekes és színes is az egyénisége, jól tudja majd motiválni a gyerekeket a „ta­nulásra”, s a gyerekek pedig örömmel fogják kipróbálni magukat a különböző feladatokban, szívesen kísérleteznek az új dolgokkal, elviselik majd, ha valamiben nem ők a legjobbak.

Óvodai feladatunk, hogy a gyermek kortárs kap­csolatait igyekezzünk optimálisan alakítani. A kevésbé biztos érzelmi háttérrel rendelkező gyerekek esetén az óvodapedagógus feladata, hogy még több sze­retettel és figyelemmel forduljon a gyerek felé, s igyekezzen ellensúlyozni az otthoni negatív hatásokat. Tanítsa a gyermekeket a közös já­té­kok során a megfelelő érzelmi reagálásokra.

A fenti írás a LurkóVilág nyomtatott magazin 2007. téli (I.évf. 4. sz.) számában jelent meg. Feltöltés dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálra: 2008-07-21.
'Család' rovat további cikkei:
Én és a családom
Családi ülésrend
Feng shui vagy inkább ősi magyar térrendezés? 2. rész

Válás a családban 3. rész "Elvált szülők gyereke vagyok"
Válás a családban, 1. rész
Meg nem értett gyereknek sírás a vége...
Amit mondunk, az valóságos legyen!
Hogyan veszítheti el gyermeked az önálló kezdeményezési készségét?
Újévi családi fogadalom
Családi kultúr-túra
A család (szeretet-szolgálat)
Az érzelmi intelligencia kérdései - egy pedagógus szemszögéből
A gyermek biztonságos terei

Tetszett a cikk? Ajánld ismerőseidnek!
Megosztás

Szeretnél első kézből értesülni heti vezércikkünkről, legfrissebb híreinkről?
LurkóVilág hírlevél feliratkozás »

Csatlakozz: Facebook/LurkoVilag »

Az óvodás gyermek »

Környezeti nevelés »

Sport óvodáskorban »

Enneagram »

Érzelmi nevelés »

Tanulás - csak játékosan! »

Gyermekrajz »

Színterápia »

Kulturális nevelés »

Gyermekpszichológia »

Logopédia, beszédfejlődés »

Fejlesztőpedagógia »

Gyermeknevelés »

Zenei nevelés »

Jobbkezes vagy balkezes? »

Viselkedések, temperamentumok »

Asztrológia »

Családi történetek »


Óvodában, közösségben »

Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok »

Panka óvodába megy! (szülői blog) »

Óvodai jelentkezés, beiratkozás »

Óvodai kirándulások »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

Óvodai nevelés »

Óvodai élet »

Óvodai versek - ünnepekre, témákra »


Szerves műveltség »

Szerzők, könyvek, szellemi nagyjaink »

Magyar ház »

Aranyalma Páros »

Viselet, öltözködés »

Ünnepeink az évkörben »

Baranta »

Népi játékok »

Jeles napok »


Egészséges óvodáskor »

Felső légúti betegségek »

Lúdtalp, bokasüllyedés, egészséges gyermekláb »

Adj neki sok gyümölcsöt, zöldséget! »

Hőségriadó! »

Homeopátia »

Gyermekgyógyászat »

Diázni jó! »

Táplálékérzékenység, allergia »

Egészségmegőrzés télen »

Gyermek fogápolás »

Táplálkozás: egészségesen! »

Sóterápia »

Bach-virágterápia »

Milyen a jó gyerekcipő? »

Természetgyógyászat »


Kreatív sarok »

Gyerekzsúrok »

Találós kérdések »

Pipalisták »

Visegrádi Palotában gyerekkel »

Játékok - amikre nyáron van igazán idő! »

Vidám tél! »

Lakásdíszek - Kreatív húsvét 2. »

Kreatív Tavasz »

Húsvéti tojások - Kreatív húsvét 1. »

Kreatív sarok - újrahasznosítás! »

Barkácsolós játékok »

Kreatív nyár »

Kreatív Arcfestés - állatminták »

Kreatív Iskolakezdés »

Farsangi jelmezek »

Rajzolgatós játékok »

Mozgolódós játékok »

Alkossunk ősszel is! »


Aktuális témáink

Készítsünk adventi naptárt! »

Egészségmegőrzés télen »

December - Karácsony hava »


ÓVODALÁNC óvodák írásai

Óvodalánc hírek »

Zenei nevelés óvodáinkban »

Egészséges életmódra nevelés »

Márton nap az óvodákban »

Ősz az óvodákban »

Adventi készülődés óvodáinkban »

Környezeti nevelés az óvodákban »

Mikulás várás óvodáinkban »

Víz világnapja az óvodákban »

Anyák Napja szép ünnepére... »

Madarak és fák napja »

Óvodák születésnapja és óvodások születésnapja »

Óvodalánc ovik: szülők az óvodákról :) »

Mesterségek az óvodáinkban »

Hagyományőrzés az óvodában »

Sport az óvodáinkban »

Húsvétra készülődés óvodáinkban »

Mese az óvodáinkban »

Játék óvodainkban »

Művészeti nevelés óvodáinkban »

Dajkának, dadusnak lenni jó! »

Nemzeti ünnepeink »

Állatok világnapja az óvodákban »

Farsang az óvodáinkban »

Óvodai ballagás, évzárók »

Szüret és vásár az óvodában »

Közösségépítés az óvodák irányításával »

További írások »

Óvoda bemutatkozók »

Óvodalánc óvodák írásai »

Óvodalánc óvodák gyermekrajzai »