Fejlesztő játékok | Iskolaelőkészítés a sakk segítségével játékosan, könnyedén
     
óvoda hírek

óvoda hírek

óvoda hírek

Milyen halat adjunk és milyent ne a gyereknek? »
Rovat: Táplálkozás: egészségesen!
2018-12-07

Szüreti mulatság az óvodában »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-08

Hagyományápolás, szüreti felvonulás »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-04

Szüreti vígasság a Lurkó Kuckó Óvoda szervezésében »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-03

Siklósi ovisok szürete »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-01

Varázsjátékok, a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) játékai az óvodai és az iskolai mindennapokban »
Rovat: Gyermekpszichológia
2018-09-26

Vidám évnyitó hét az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-09-01

Óvodakezdés - praktikus tanácsok 2. »
Rovat: Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok
2018-08-22

Milyen lesz a 2018/19-es iskolai év? »
Rovat: Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések
2018-08-13

Nyári élet az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-07-05

Nyári népmeséink-Az évkörhöz illeszkedő népmesék 2.rész »
Rovat: Nyár óvodás korú gyermekkel
2018-07-02

A Sárkánykalandok Hévízen folytatódnak »
Rovat: Partnereink hírei
2018-07-01

Fessünk jéggel! »
Rovat: Játékok - amikre nyáron van igazán idő!
2018-06-30

Játékos tanulás - a nyári szünetre »
Rovat: Fejlesztőpedagógia
2018-06-11

Apróságok apróságai - A precíziós fogás alakulásáról és a túlféltésről »
Rovat: Fejlesztőpedagógia
2018-06-08

 
óvoda hírek

Farsangi hagyományaink »

Farsang az óvodáinkban »

Kreatív Tavasz »

Farsangi jelmezek »

Farsangi ételek »

 
      Návay Mónika összes írása (14)Návay Mónika, óvodapedagógus, fejlesztő- és gyógypedagógus

Iskolaelőkészítés a sakk segítségével játékosan, könnyedén

Amikor egy gyermek nagycsoportba lép, szinte minden szülőt foglalkoztatni kezd a kérdés: vajon csemetéje iskolaérett lesz-e a következő tanévre, elegendő lesz-e ez az utolsó óvodai év arra hogy beérjen, testileg, lelkileg, szellemileg jól vegye majd az akadályokat?

Valóban fontos az indulás, hiszen az egész életen át tartó tanuláshoz, fejlődéshez való viszonyt meghatározza az, hogy kudarccal vagy sikerrel indul-e az első néhány hónap, év. Az iskolában a spontán tanulást felváltja a tudatos ismeretelsajátítás, amelyhez elengedhetetlen a pozitív érzelmi hozzáállás és az egészséges önbizalom.

Sokunk számára ismert tény, hogy az iskolaérettséghez a készségek, képességek megfelelő szintje szükséges. Ahhoz, hogy a 6-7 éves gyermek könnyedén megtanuljon pl.olvasni, többek között az alábbiak szükségesek: ép érzékszervek, ép intellektus, a hangok megkülönböztetése, írott formájuk beazonosítása, egymástól való megkülönböztetése majd szóvá olvasása stb...A felnőtt számára az olvasás már készségszintű, automatikus tevékenység, de a gyermeknek erőfeszítésébe kerül, hogy az ahhoz szükséges részképességeit mozgósítsa majd összerendezze, mert ezek az olvasás során össze kell hogy kapcsolódjanak egymással: látja, felismeri, beazonosítja, kimondja... kezdetben ez nagyon lassan megy, később egyre gördülékenyebben.
Az iskolaelőkészítés nem csupán a nagycsoportra korlátozódik, jelen van már a születéstől fogva, hiszen a gyermek folyamatosan tanul: lát, hall, cselekszik, ismereteit bővíti, rendszerbe illeszti. Mindez megfelelően ingergazdag környezetben spontán módon is végbemegy. A beiskolázás nem véletlenül kezdődik ebben az életkorban, mivel ekkor éri el a gyermeki idegrendszer a kellő érettséget az alap kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátításához. Természetesen szülőként is segíthetjük a készségek, képességek fejlődését azzal, hogy akár spontán, akár tudatos módon foglalkozunk gyermekünkkel.


A sakk az egész személyiséget fejleszti


A társasjáték, mint az értelemfejlesztő szabályjátékok egyik fajtája számos olyan lehetőséget rejt magában, amely a gyermek gondolkodását észrevétlenül, játékos formában gazdagítja. A sakk az egyik olyan játék, amely komplexen fejleszti a gyermek egész személyiségét. Nem pusztán értelmi képességeire van igen jó hatással, de szociális és erkölcsi vonatkozásban valamint az érzelmi-akarati élet terén is sokat nyújt számára, amely tulajdonságok az iskolában éppúgy elengedhetetlenek.

A sakk szabályainak tanulása közben bővül emlékezete, szókincse, megkülönbözteti a bábukat és nevet rendel hozzájuk, megismeri tulajdonságaikat: melyik hogyan léphet (a lólépés kezdetben igen nehéz számukra!) hogyan üthet, megtanul síkban tájékozódni, ami nagyon fontos, hiszen az iskolai munka is füzetek, könyvek világában zajlik. Megismeri a mátrixot: a sor és oszlop fogalmát, egyezteti a bábuk helyét. Eligazodik a táblán, ha azt hallja, hogy „huszár lép a c3-ra”, mivel megtanulja a számokat, betűket is. Mindeközben egy sor már tárolt információt mozgósít és kombinál össze, és idegrenszerében a sejtek közti kapcsolatok száma sokszorozódik. Ezeket a kapcsolatokat fogja felhasználni mindenfajta tanulása során! Ezért a sakk transzferhatása igen jelentős. 

Stratégiai gondolkodás!


A játék stratégiai gondolkodásra készteti, hiszen előre kell vetítenie következő lépését illetve meg kell tanulnia a játékostárs fejével gondolkodni: „ha oda lépek, ő ki fog ütni”. A kisgyermekkorra jellemző én-központúság helyére lép a másik ember szempontjainak tekintetbe vétele. Mérlegel, döntést hoz, mindeközben folyamatosan figyel, koncentrál hiszen nem kalandozhat el, mert elvész a gondolati fonal. És erre a tanulható, fejleszthető figyelemre nagy szüksége lesz az iskolapadban is. Nevelési szempontból is sok értéket hordoz ez a játék, hiszen türelemre, önfegyelemre tanít.
Megtanulják tisztelni és partnerként kezelni az ellenfelet. Arra nevel, hogy kivárják egymás lépéseit, megtapasztalják az egészséges versengés élményét és méltósággal elviseljék a vereséget, mivel a kudarctűrő képesség szintén fontos az iskolai akadályok könnyed leküzdéséhez és a motiváció fennmaradásához. Ugyanakkor megélik a szárnyakat adó sikert is, ami a pozitív önértékeléshez járul hozzá. A reális énkép kialakulását segíti, hogy összemérik tudásukat, képességeiket, összehasonlítják önmagukat társaikkal.

Morális értékek

A szabályok betartása a morális értékek beépülését segíti. Hamar megtapasztalják, hogy a korrekt, tisztességes játék az alap kívánalom és ehhez mindenkinek tartania kell magát. Az iskola és az életünk is tele van szabályokkal, amelyeket szintén követnünk kell belátva azok fontosságát. E játék áldásos hatásairól hosszú sorokat lehetne még írni, de úgy gondolom a legfontosabb előnyeiről említést tettem. Saját óvodás gyermekemnél is megtapasztalhattam, mennyit profitált abból a néhány sakkórából, amin eddig részt vett és büszkén hallgatom ahogy otthon játék közben ismételgeti a megtanult szabályokat és hangosan, logikusan gondolkodik amikor lépnie kell. Csodálattal figyelem, mennyire fogékony az új ismeretek befogadására és mennyi mindent képes eltárolni majd előhozni, ha kell. Hiszen fontos tudni azt is, hogy az óvodáskor a készségek fejlődésének legintenzívebb periódusa, amit érdemes kihasználni.

Mindenképpen ajánlom tehát a sakkot azon gyerekek számára, akiknek szükségük van valamilyen területen a felzárkózásra az iskolába lépés előtt, de azoknak is, akik minden területen megfelelően érettek, mert számukra is tartalmas, a személyiséget sokoldalúan gazdagító időtöltést nyújt ez a játék. Vagyis a sakkal mindenki nyer...

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2011-09-29»  'Fejlesztő játékok' rovat további cikkei:
Mindent a helyére! - társasjátékelemzés
Milyen a jó játék?
Játékos készségfejlesztés otthon
Konkrét tanácsok játékvásárláshoz
Iskolaelőkészítés a sakk segítségével játékosan, könnyedén
Ötletek, mondókák a beszédritmus és beszéddallam játékos gyakorlására
Mozgással kísért mondókák a beszédmegértés fejlődése megsegítésére
Játékok beszédészlelés fejlesztéséhez
Mondókák a testséma fejlesztésre
Játékos tanulás - a nyári szünetre
Együtt - játékosan
Melyik gyakorlat mit fejleszt?
A tanulási képesség játékos fejlesztése óvodáskorban
Néhány játékos feladat - szókincsfejlesztésre
Játszóvá válni, játszótársnak lenni, játszani...
Az érintés fejlődésre gyakorolt hatásának kísérlete

Tetszett a cikk? Ajánld ismerőseidnek!
Megosztás

Szeretnél első kézből értesülni heti vezércikkünkről, legfrissebb híreinkről?
LurkóVilág hírlevél feliratkozás »

Csatlakozz: Facebook/LurkoVilag »

Az óvodás gyermek »

Környezeti nevelés »

Sport óvodáskorban »

Enneagram »

Érzelmi nevelés »

Tanulás - csak játékosan! »

Gyermekrajz »

Színterápia »

Kulturális nevelés »

Gyermekpszichológia »

Logopédia, beszédfejlődés »

Fejlesztőpedagógia »

Gyermeknevelés »

Zenei nevelés »

Jobbkezes vagy balkezes? »

Viselkedések, temperamentumok »

Asztrológia »

Családi történetek »


Óvodában, közösségben »

Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok »

Panka óvodába megy! (szülői blog) »

Óvodai jelentkezés, beiratkozás »

Óvodai kirándulások »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

Óvodai nevelés »

Óvodai élet »


Szerves műveltség »

Szerzők, könyvek, szellemi nagyjaink »

Magyar ház »

Aranyalma Páros »

Viselet, öltözködés »

Ünnepeink az évkörben »

Baranta »

Népi játékok »

Jeles napok »


Egészséges óvodáskor »

Felső légúti betegségek »

Lúdtalp, bokasüllyedés, egészséges gyermekláb »

Adj neki sok gyümölcsöt, zöldséget! »

Hőségriadó! »

Homeopátia »

Gyermekgyógyászat »

Táplálékérzékenység, allergia »

Egészségmegőrzés télen »

Gyermek fogápolás »

Táplálkozás: egészségesen! »

Sóterápia »

Bach-virágterápia »

Milyen a jó gyerekcipő? »

Természetgyógyászat »


Kreatív sarok »

Gyerekzsúrok »

Találós kérdések »

Pipalisták »

Visegrádi Palotában gyerekkel »

Játékok - amikre nyáron van igazán idő! »

Vidám tél! »

Szent György hava: a sárkányos hónap! »

Lakásdíszek - Kreatív húsvét 2. »

Kreatív Tavasz »

Húsvéti tojások - Kreatív húsvét 1. »

Kreatív sarok - újrahasznosítás! »

Barkácsolós játékok »

Kreatív nyár »

Kreatív Arcfestés - állatminták »

Kreatív Iskolakezdés »

Farsangi jelmezek »

Rajzolgatós játékok »

Mozgolódós játékok »

Alkossunk ősszel is! »


Aktuális témáink

Farsangi hagyományaink »

Farsang az óvodáinkban »

Kreatív Tavasz »

Farsangi jelmezek »

Farsangi ételek »


ÓVODALÁNC óvodák írásai

Óvodalánc hírek »

Zenei nevelés óvodáinkban »

Egészséges életmódra nevelés »

Márton nap az óvodákban »

Ősz az óvodákban »

Adventi készülődés óvodáinkban »

Környezeti nevelés az óvodákban »

Mikulás várás óvodáinkban »

Víz világnapja az óvodákban »

Anyák Napja szép ünnepére... »

Farsang az óvodáinkban »

Madarak és fák napja - május 10. »

Óvodák születésnapja és óvodások születésnapja »

Óvodalánc ovik: szülők az óvodákról :) »

Mesterségek az óvodáinkban »

Hagyományőrzés az óvodában »

Sport az óvodáinkban »

Húsvétra készülődés óvodáinkban »

Mese az óvodáinkban »

Játék óvodainkban »

Művészeti nevelés óvodáinkban »

Dajkának, dadusnak lenni jó! »

Nemzeti ünnepeink »

Állatok világnapja az óvodákban »

Óvodai ballagás, évzárók »

Szüret és vásár az óvodában »

Közösségépítés az óvodák irányításával »

További írások »

Óvoda bemutatkozók »

Óvodalánc óvodák írásai »

Óvodalánc óvodák gyermekrajzai »