Az informatika óvodai említésekor, mint minden új kérdésben, megoszlanak a vélemények, előttünk óvodapedagógusok előtt is többféle út áll.

"> Óvodalánc óvodák írásai | KITÁRULÓ VILÁG - informatika az óvodában
Óvodalánc óvodák írásai | KITÁRULÓ VILÁG - informatika az óvodában
     
óvoda hírek

        Játéktár híreink

•  

Ovis Ballagásra ergonómikus iskolatáskát ajándékozz! »

•  

Djeco Újdonság! »

•  

DIY Csináld magad Djeco készletek »

óvoda hírek

óvoda hírek

Versek sárkányokról »
Rovat: Szent György hava: a sárkányos hónap!
2019-04-04

Milyen halat adjunk és milyent ne a gyereknek? »
Rovat: Táplálkozás: egészségesen!
2018-12-07

Szüreti mulatság az óvodában »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-08

Hagyományápolás, szüreti felvonulás »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-04

Szüreti vígasság a Lurkó Kuckó Óvoda szervezésében »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-03

Siklósi ovisok szürete »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-01

Varázsjátékok, a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) játékai az óvodai és az iskolai mindennapokban »
Rovat: Gyermekpszichológia
2018-09-26

Vidám évnyitó hét az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-09-01

Óvodakezdés - praktikus tanácsok 2. »
Rovat: Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok
2018-08-22

Milyen lesz a 2018/19-es iskolai év? »
Rovat: Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések
2018-08-13

Nyári élet az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-07-05

Nyári népmeséink-Az évkörhöz illeszkedő népmesék 2.rész »
Rovat: Nyár óvodás korú gyermekkel
2018-07-02

A Sárkánykalandok Hévízen folytatódnak »
Rovat: Partnereink hírei
2018-07-01

Fessünk jéggel! »
Rovat: Játékok - amikre nyáron van igazán idő!
2018-06-30

Játékos tanulás - a nyári szünetre »
Rovat: Fejlesztőpedagógia
2018-06-11

 
óvoda hírek

Iskolás leszek! »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

 
      Ajka Városi Óvoda Patakparti Óvoda összes írása (29)Ajka Városi Óvoda Patakparti Óvoda, Ajka

KITÁRULÓ VILÁG - informatika az óvodában

 

Az informatika óvodai említésekor, mint minden új kérdésben, megoszlanak a vélemények, előttünk óvodapedagógusok előtt is többféle út áll.

Leggyakrabban a  bejárt, ismert utakat választjuk, amelyek az új kihívásokra a bevált, sikeres módszerekkel válaszolnak. Egyre többen választunk azonban  olyan utakat is, amelyek során saját ötleteinkre, tapasztalatainkra is merünk építeni.

Az új eredmények, megoldások feltérképezése, megismerése mai feladat, mert holnap már meglehet, hogy az út - a pedagógiai kihívások útja - olyan szövevényes lesz, hogy nem tudunk eligazodni az „egymás alatt, fölött elágazó, több irányba haladó, széles és kivilágított sztrádákon”.

Szakmai munkánk során a holnap kihívásaira kell figyelnünk. El kell gondolkodnunk az „egész életre szóló tanulás”, és az „egész életen át tartó tanulás” különbségein. Mit sugall a második? Tanuld meg, hogyan kell tanulnod... Tanulj úgy, hogy meglásd az utakat, amin haladva helyt tudsz állni... Tanulj úgy, hogy a folyamatosan változó világban is képes legyél elsajátítani a kiegészülő, változó tudástartalmakat.

Itt kerül előtérbe életünkben az informatika, és a gondolatsornak ezen a pontján válik aktuálissá az informatikai nevelés óvodai feladatainak és módszereinek átgondolása. Azt jelenti ez számunkra, hogy fel kell készülnünk, mert óvodásaink közül felnőtt korukban azok fognak érvényesülni, akik ismerik az önálló és folyamatos tanulás módszereit, akik képesek lesznek kommunikálni térben és időben, akik hatékonyan tudnak együttműködni a különböző rendszerekben. Ezt pedig ma kell elkezdeniük elsajátítani, nekünk pedig ma kell elkezdeni felkészíteni erre őket.

Óvodánkban 2010/2011-es nevelési évben került bevezetésre az informatikai nevelés, részben osztott középső- és nagycsoportunkban. Célunk olyan kulcskompetenciák kialakítása melynek során:

·        a 4-7 éves korú gyermekek megismerkednek a számítástechnika alapjaival, megtanulják kezelni az eszközöket, képesek lesznek használni az óvodások számára készített programokat, szoftvereket,

·        az informatikai eszközök alkalmazásával történik az informatikai műveltség megalapozása, a felnőtt világban való tájékozódás előkészítése, az információszerzés és –kezelés technikáinak kipróbálása, a kommunikáció különböző formáinak gyakorlása,

·        az egyéni képességek kibontakoztatása által a gyerekek a folyamatosan változó világban is képesek lesznek elsajátítani az állandóan kiegészülő, változó tudástartalmakat,

·        az új pedagógiai környezet kialakításával nagyobb lehetőség nyílik a gyermekek közti esélyegyenlőség megteremtésének,

·        az óvodapedagógusok részéről erősödik az ökológiai szemléletváltozás mely az óvodai dokumentumok digitalizálásával és digitális vezetésével járul hozzá a környezettudatos magatartás gyakorlati megvalósításához.

informatika az óvodábanA bevezetést gondos előkészítő munka, valamint a személyi és tárgyi feltételek megteremtése előzte meg. Csoportunkban mindkét óvodapedagógus elvégezte a felhasználói szintű alapfokú számítástechnikai ismereteket nyújtó tanfolyamot 60 illetve 120 órában. Az óvoda alapítványa a 2008/2009-es nevelési évben minden csoport számára fényképezőgépet ajándékozott az események megörökítése, dokumentálása céljából. Szülői segítséggel készült el csoportunk honlapja, melyre folyamatosan kerültek/kerülnek feltöltésre a csoportunk mindennapjaival és programjaival kapcsolatos fényképek, videofelvételek (www.patakpartimicimacko.multiply.com). A következő évben mindkét óvodapedagógus tudatosan készült számítógép- használat gyermekek körében történő bevezetésére, tanulmányoztuk az óvodai számítógép-használat elméletét és módszertanát. A szülőkkel szülői értekezlet keretében ismertettük terveinket, bemutattuk a számítógép sokoldalú fejlesztő hatását, megkérdeztük véleményüket. A szülők egyetértettek terveinkkel és pozitívan viszonyultak az informatikai nevelés és számítógép-használat lehetőségéhez.

Mivel a 2010/2011-es nevelési évtől vállaltuk, hogy a csoport életével kapcsolatosan vezetendő dokumentumainkat digitalizáljuk és digitálisan vezetjük, az óvoda informatikai fejlesztésre szánt keretéből kaptunk egy lap-topot.

Az informatikai nevelés bevezetésének előkészítéseként az információk létrehozásával, közlésével, továbbításával, tárolásával, átalakításával kapcsolatos játékokat játszottunk a gyermekekkel. A játékok során megismerkedtek az informatikában használatos alapvető kódokkal és szimbólumokkal, majd fokozatosan az informatikai eszközökkel, programokkal, elnevezésükkel, használatukkal is.

Elsőként a Paint program alkalmazásával gyakorolták az egér használatát, felfedezték a program nyújtotta lehetőségeket: különböző színek, vonalvastagság, kitöltés választása stb. A legjobban sikerült alkotásokat Pen drive-ra mentve ki is nyomtattuk és kiállítást rendeztünk a csoportban. Ma már a legtöbb kisgyermek a rajzolás, festés mellett ismeri és alkalmazza a beilleszthető alakzatokat, a forgatás, átméretezés, egyéni színek létrehozásának lehetőségeit is.

A szülők segítségével valósult meg az óvodások életkori sajátosságainak megfelelő, képességfejlesztő programok gyűjtése és telepítése. Az otthonról hozott játékokat a gyermekek egymásnak mutatják be, társaiknak tanítják meg használatukat.

Közel másfél éves alkalmazás során a számítógép adta lehetőségek beépültek a gyermekek napi játéktevékenységébe, képességfejlesztésbe, biztosítva az újszerű, modern játék-technika megjelenését. A számítógép a délelőtti és délutáni szabad játék ideje alatt a többi játék mellett van jelen a csoportszobában, önként, szabadon választott játékeszköz. A gyermekek megtanulták és gyakorolják az eszközök rendeltetésszerű használatát és napi szinten használják az érdeklődésüknek megfelelő szoftvereket. A gép használata a közösen kialakított szabályok betartása mellett történik:

        A számítógéppel az kezd játszani aki elkéri azt a jelen lévő óvodapedagógustól.

        A számítógép körül 5-6 fő tartózkodhat mindaddig, míg nem zavarják az éppen játszó társukat.

        A lap-tophoz, egérhez csak az nyúlhat aki a gépen tevékenykedik, csak szóban vagy a játszó gyerekkel megbeszélve segíthetnek egymásnak.

        Egy kisgyermek kb. 10 percig játszhat, amit a csoportban található faliórán a gyermekek maguk is nyomon követhetnek, ellenőriznek. Az elkezdett játékot, pályát, feladatot mindig befejezhetik, majd ezután cserélnek helyet egymással. Rajzok készítésének nincs időkorlátja.

        Az otthonról hozott új játékot, annak alkalmazását az a kisgyermek mutatja be a többieknek, aki hozta.

Óvodai csoportunkban 10%-os a hátrányos helyzetű ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, akiknek otthoni körülményeik miatt nincs lehetőségük kapcsolatba kerülni az informatikával. Az ő számukra is biztosítjuk az óvodáskorú gyerekek egységes fejlődését és felkészítését a jelen és jövő technológiájának hatékony használatára, a változó otthoni körülmények vagy esetleges hátrányok leküzdése, a többször emlegetett digitális szakadék csökkentése érdekében.

Fejlesztőpedagógusként, eredményesen használom a számítógép által nyújtott lehetőségeket az egyes részképességek területén elmaradt gyermekek egyéni ütemben történő fejlesztésére, hátrányaik csökkentésére is. Újszerűségének köszönhetően minden más eszköznél jobban felkelti a gyermekek érdeklődését. Szívesen játszanak vele olyan speciális, képességfejlesztő játékokat is, melyeket más eszközökkel nem szívesen tesznek. Ilyenkor mint fejlesztőpedagógus irányítom a játék kiválasztását a gyermek saját fejlettségi szintjének megfelelően, és páros interakcióban nyomon követem a „feladatmegoldást”. A gyermek tapasztalati úton, játékos helyzetben szerzi meg az ismereteket, aminek helyességét önmaga is ellenőrizheti, javíthatja. Többször visszatérünk egy-egy játékhoz, megerősítve ezzel az adott képességterületet. A multimédia segítségével - mely kép + hang + szöveg + animáció együttes alkalmazása - a gyerekek figyelme maximálisan le van kötve. A képességfejlesztés játékos formában történik, észre sem veszik, hogy most éppen tanulnak. A részképességzavarok fejlesztése mellett lehetőség nyílik a tehetséggondozásra éppúgy, mint vagy  az SNI, a nemzeti és kisebbséghez tartozó gyermekek speciális igényeinek kielégítésére is.

A szervezett tanulási tevékenység színesítésére, az ismeretek sokoldalú bemutatására is alkalmazzuk csoportunkban a számítógépet. Az egyes témakörökhöz kapcsolódóan az internetről letöltött anyagokat, meséket, projektor alkalmazásával mutatjuk be a gyerekeknek. A projektorral vetített kép hatásában nyújt kiemelkedő élményt, magával ragadó, emlékezetes perceket szerezve a gyerekeknek. Mivel tagintézményünk nem rendelkezik ilyen eszközzel és a központi óvodából kell azt kölcsön kérnünk, erre viszonylag ritkábban nyílik lehetőségünk. A bemutatott PowerPoint prezentációkat a gyerekek játékidőben is szabadon megnyithatják, nézegethetik, újra átélve kellemes élményeiket, bővítve, elmélyítve tudásukat.

A gyermekek által nagyon kedvelt tanulási tevékenység a drámajáték. A számítógép és projektor alkalmazása a helyszínek, tevékenységek kivetítésével gazdagítja, színesíti, élet-közelibbé, átélhetőbbé, varázsolja a játékot.

Az IKT eszközök használatát az óvodai csoportban a gyermekek érdeklődése, kíváncsisága alapozza meg. A programok használata gyorsan és könnyen elsajátítható, színes képeivel figyelemfelkeltő, vizuális és auditív tapasztalásra épít játékos formában. A számítógép motiváló erejét kihasználva, játékos formában gyakoroltatja a különböző képességek fejlődését.  Megtanít az információk szerzésére, válogatására, értő felhasználására. A programok az életkori sajátosságoknak megfelelőek, alkalmazásukkal gazdagítjuk a gyermekek játéktevékenységét, kielégítjük nyitottságukat és érdeklődésüket. A játék élménye mellett fejlesztik a gyermekek személyes kompetenciáit, bővítik ismereteit, megmozgatják a fantáziát. Elősegítik az észlelés, az értelmi képességek, az algoritmikus  problémamegoldó gondolkodás,  téri orientáció, arányérzék, finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás fejlődését. A megtapasztalás, a cselekedtetés az azonnali visszajelzés erősítik a tudástartalom elmélyülését, miközben fejlődik a gyermekek figyelme, megfigyelőképessége, összpontosításra való képessége, emlékezete, kitartása, önállósága, erősödnek a gyermekek kommunikációs kapcsolatai, fejlődik beszéd- és kifejezőkészségük, bővül passzív és aktív  szókincsük.

A számítógép használatával kapcsolatban kialakított szabályrendszer alkalmazásával  nyílik lehetőség a gyermekek közti társas kapcsolatok és együttműködés pozitív fejlesztésére.

Az óvodapedagógusok digitális kompetenciái fejlődnek dokumentumaik digitális vezetésével, pozitív mintát nyújtanak  az ökológiai szemléletformálásban.

A számítógép-használat a nevelő és oktató munkába  való beépítésének várt eredményei:

-          A gyermekek  képesek lesznek használni bemeneti és kimeneti egységeket  a számítógépek, és más technikai eszközök sikeres kezelése érdekében!

-          Megismernek informatikai fogalmakat és ezeket életkoruknak megfelelően használják kommunikációjukban!

-          Használják a  fejlettségüknek megfelelő multimédia-forrásokat (például oktatási szoftverek)!

-          Kooperatív és kollaboratív módon tudnak dolgozni az óvodapedagógusokkal  és a társaikkal a technika használata során!

-          Pozitív szociális és etikai megnyilvánulásokat mutatnak az IKT használatakor.

-          Felelősségteljesen alkalmazzák a technikát, vigyáznak az eszközök épségére!

-          Használják a technikai lehetőségeket (például puzzle, logikai gondolkodtató program, digitális rajzeszközök) problémamegoldásra, kommunikációra, valamint gondolataik, ötleteik és meséik illusztrálására!

A szülőkkel folyamatosan ismertettük a csoportunkban alkalmazott „jó gyakorlatot”, nyílt nap formájában bármikor betekinthettek csoportunk életébe. Az elméleti alapok bemutatása mellett beszélgetést szerveztünk a számítógép használat előnyeiről és buktatóiról, tudatosítva a számítógép előtt eltöltött idő kontrollálásának fontosságát, a megfelelő –óvodás korosztálynak készített – programok használatát, a szülői segítségnyújtás, együtt tevékenykedés, kommunikáció szerepét.

 Év végére tervezzük a gyermekek (szeret - nem szeret módszerrel) és a szülők (kérdőíves módszerrel) körében az IKT eszközök használatával kapcsolatos partneri elégedettségmérést.

Mivel az informatika és az információ társadalmi szerepe jelentősen felértékelődött, és az infokommunikációs eszközök szédületes gyorsasággal fejlődnek, - költségvetési helyzetünket ismerve - igyekszünk minden pályázati lehetőséget megragadni eszközállományunk bővítésére, modernizálására.

 

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-10-25»  'Óvodalánc óvodák írásai' rovat további cikkei:
Óvoda a Tisza mentén
MÚZEUM A TÖMLÖCBEN
Csodagyerekek? Gyerekcsodák?
Óvodai szociális és emocionális nevelés, a megoldásfókuszú módszertan tükrében
40 év a gyermekek szolgálatában, a lakiteleki óvodában
Rendhagyó évzáró
Itt a farsang, áll a bál...
Óvoda szeretlek! - Felnőtt farsang a Mosolygó Óvodában
Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban…
A mi óvodánk
Kirándulás MÁRTÉLYRA
Születésnapi konferencia óvodánk 25. évfordulóján
Az Északi sarkon (Farsang)
Adventi fénykiállításon a Mazsola csoport
Hulladékhasznosítás egész évben
Segítőkészségből jeles!
Vidám Mazsola délutánok
Madárbarát Bóbita csoport a Patakparti óvodában
Ovi-zsaru program az óvodánkban
Köszönő sorok
Madarak éjszakája Csongrádon
Tökparti 2012
Tulipán ( tavasz )
Évzáró ünnepség: Székely lakodalmas
Pásztorjáték
Életmentők
Mikulás várás
Föld napja az óvodában
Ovifoci
Jótékonysági bál a kreatív gyermekekért
Művészi torna óvodánkban
Fogápolási nap óvodánkban
Készülődés nyugdíjas búcsúztatóra
Szüreti hangulattal teli napok a Szent Antal csoportban
ÖKO Játszóház óvodánkban
Ének-zene dalos játékok
Gyógytestnevelés óvodánkban
Mikulás várás az oviban
Művészetre nevelés
Nyugdíjas búcsúztató
Az Idősek világnapjának megünneplése
Nyílt nap a Mókus csoportban
Adventi készülődés a Katica csoportban
Egészségnevelés
,Ép testben, ép lélek’ - Egészséges életmód – Vigyázzunk egészségünkre !
Az almás kertben
Őszi nap az óvodában
A tűzoltóságon
Mesterségek, foglalkozások
Márton nap az óvodánkban
A leggondoskodóbb óvoda
Úszásoktatás az óvodában
Munka jellegű tevékenység az óvodánkban
Óvodánk bemutatása
A Medvecsaládunk (mesevilág az óvodában)
A külső világ tevékeny megismerése
Óvodásból óvónő, óvónőből szülő, szülőből fejlesztőpedagógus
Rendhagyó köszöntés a Delfin csoportban
Látgatóban a nagykarácsonyi Mikulásnál
Mikulás ünnepség
MÁV OVIS díjazottak Zánkán
Mozgás!
A Kreatív Műhely Munkaközösség munkája
Mese - vers - báb
Beszoktatás a bölcsődébe
Az ének-zene és az énekes játék
Egészségben, harmóniában a természettel
Tengöri Hereberi atyámuram, Palásti Annuska meséi - csongrádi mesék
A versenyszellem erősítése a Mosolygó Óvodában
Őszi örömök a Katica csoportban
Ősz Ünnep a Sün Balázs csoportban
A játék
Rajzolás, mintázás, kézimunka
Személyi változások a Mosolygó Óvodában
Ünnepvárás az óvodánkban
Őszi színek megfigyelése az óvodásokkal
Sorversenyen vettünk részt!
Csokigyár a mi óvodánkban
Látogatás a nyugdíjasházban
Adventi készülődés
Környezetbarát gondolkodásmód
Ép természetben, ép lélek
Hajókirándulás Szentendrére
Drámajáték: kirándulás
Adventi készülődés az óvodában
Olvasóvá nevelés a beszoktatás időszakában
Biztonságos közlekedésre való nevelés
Vidám évnyitó hét az óvodában
Őszanyó látogatása
Az éltető víz
Óvodai nevelési programunkról
Nevelési programunkról
Húsvéti előkészületek a nagyböjti időben - a Feltámadás elbeszélése
Állatok világnapja
Anyák napi készülődés a Süni csoportban
Almafesztivál az óvodában
Márton napi lámpás felvonulás az óvodában
Játszóházban a Pillangó csoport
A gyermek képességeinek megsegítése több irányból - egy közös óra élménybeszámolója
Színházban - óvodásokkal
Színházi előadások - óvodásoknak
Színházlátogatás
Közösségformálás
25 éves óvoda szülinapot tartottunk…
Hatalmas platánfák árnyékában
Születésnapi buli
Jeles nap – Farsang
Csalamádé, avagy a Zene mindenkié
Környezet megismerése és védelme
A JÁTÉK és a tanulás összekapcsolódik
Óvodásaink úszásoktatása
Alapítványunk
Hagyományápolás, szüreti felvonulás
Márton napi ludaskodások
7. terményfesztivál a Radnóti M. Utcai Tagóvodában; kicsit másképpen!
A mi dadusunk írta: Irány a játszóház!
Szeretet torna
Anyák napja
A nomád élet csodái
Bölcsis Buli Babáknak!
Kirándulás 2012-ben egy Ökocentrumban
Népi gyermekjátékok I.
Őrangyalok napja a Nardini napköziben - Tóbiás története (Tob. 4-13)
Imára való nevelés a Nardini óvodában
Egy alternatív pedagógiai módszer beépítése a fejlesztő pedagógiába
Ilyen a mi Farsangunk
Születésnap, névnap ünneplése az ovinkban!
A Pillangó projektről
Népi gyermekjátékok II.- Óvodai gyakorlat
Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda bemutatása
Hajókázás a Rabszolgályával
Kirándulás: a Paradicsomban jártunk
Állatok világnapja a Katica csoportban
Törpés farsang
A mi dadusunk írta: Óvodai kirándulás a kecskefarmon
Óvoda másképp – Kedd – Városnézés – És még valami...
A víz világnapja a Patakparti Óvodában
Állatok Világnapja a csongrádi Kincskereső Óvodában
EGÉSZSÉG ÉS MOZGÁS HETE a csepeli Erdei óvodák Szúnyog utcai óvodájában
Felkészülés a téli ünnepség sorozatra
A mi óvodánk
Rendhagyó ballagás a Mosolygó Óvodában
KRESZ suli az oviban
Középpontban a VÍZ és a FÖLD!
Önkéntes örökbefogadás
Törpék az Elvarázsolt Házikóban
Óvodai környezet és a környezeti nevelés
Márton napi előkészületek
Mosolygó foglalkozások
Az első Mosolygós benyomások (egy óvóbácsi tollából)
Én és a családom
Montessori nevelés a mindennapokban
Óvoda másképp...
Óvoda másképp – Hétfő - Sportvetélkedők
Óvoda másképp – Szerda – Vigyázzunk a természetre
Karácsony a mi ovinkban
Farsangi bál az oviban
Láthatósági mellény viselése a kirándulásokon
Óvoda másképp – Péntek – Örüljünk és vigadjunk
Óvoda másképp – Csütörtök – Húsvéti készülődés
"Sárgul már..." - őszi óvodai séta
Lovacska - projekt
Kézműves műhely a Patakparti Óvodában
Bölcsődei csoport az óvodában
Óvodai kirándulás
Farsang az óvodánkban
A projektmódszer, mint szocializációs lehetőség
Halottak napjának ünnepe az óvodában (II.rész)
"Süssünk, süssünk valamit" - az óvodában
Karácsonyra készülődve az óvodában
"Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás"
Nézelődik a káposzta, körülötte minden már puszta... - játékok zöldségekkel
Együttlét a mindennapokban
Szent Erzsébet ünnepére való óvodai előkészületi gyakorlatok
"Volt egyszer, hol nem volt..." - óvodanapok
"Lipem , lopom a szőlőt" - szüreti bál az óvodában
Reggeli talalkozó az Elvarázsolt házikó Óvodában
Évzáró kerti parti az óvodánkban
Szüreti vígasság a Lurkó Kuckó Óvoda szervezésében
Micimackó csoport kirándulása
Szelektív hulladékgyűjtés az óvodánkban
Adventi előkészületek az óvodánkban
Alma, alma piros alma..., avagy gyümölcshét az oviban
Drámapedagógia óvodai csoportunkban
Színes napok az óvodában
Óvodánk bemutatása
Gyermeknap a Mosolygó Óvodában
Óvodánkról
Anyák napja az óvodánkban
Karácsony az óvodánkban
Sokszínű, őszi programok az óvodában
Budapesti óvodai kirándulás
Az aratás hálaünnepe a Nardini óvodában
Óvodánk bemutatása
Mikulástúra a Micimackó Óvodában
Szent Márton legendája a Nardini óvodában
Óvodánk bemutatása
Autómentes nap a Micimackó Óvodában
Nyári élet az óvodában
Óvodánk bemutatása
Gyermeknap az óvodában
Tök jó nap!
Óvodás lettem a Patakparti óvodában!
Föld napja a Patakparti Oviban
Óvodanapok az Elvarázsolt Házikóban
Bemutatkozik az Elvarázsolt Házikó Óvoda
Óvodánk bemutatkozása
Terápiás kutya a Patakparti Óvodában
Kirándulás Börgönd pusztán
Erdei Óvodánk bemutatkozása
Születésnap a Nardini óvodában
A környezetvédelemhez kapcsolódó jeles nap a Csongrád, Bercsényi u. KINCSKERESŐ óvodában
KITÁRULÓ VILÁG - informatika az óvodában
Óvoda bemutatkozó
Öröm és rácsodálkozás a világra - Egy rózsa megfigyelése a Nardini óvodában
Dohányzás megelőzési projekt óvodánkban
Mint egy nagy család!
Játékos ismerkedés a vízzel
A körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvoda bemutatása
20 éves a Nardini Napköziotthon
Óvoda bemutatkozás
Óvoda bemutatkozó
Óvodánk bemutatkozása
Őszi kirándulás Őrtiloson
Egészségnevelési hét a Lurkó Kuckó Óvodában
Az őszi ünnepkör népszokásai a tési óvodában
Ismerkedjünk meg népi mesterségeinkkel!
Néphagyományőrzés és -ápolás a tési Napsugár Tagóvodában
Madárbarát Óvodai cím elnyerése
A Napsugár Tagóvoda bemutatása
Környezetvédelmi program - Madarak és Fák napja alkalmából
Kecskealakoskodó - Farsangi népi játék

Tetszett a cikk? Ajánld ismerőseidnek!
Megosztás

Szeretnél első kézből értesülni heti vezércikkünkről, legfrissebb híreinkről?
LurkóVilág hírlevél feliratkozás »

Csatlakozz: Facebook/LurkoVilag »

Az óvodás gyermek »

Környezeti nevelés »

Sport óvodáskorban »

Enneagram »

Érzelmi nevelés »

Tanulás - csak játékosan! »

Gyermekrajz »

Színterápia »

Kulturális nevelés »

Gyermekpszichológia »

Logopédia, beszédfejlődés »

Fejlesztőpedagógia »

Gyermeknevelés »

Zenei nevelés »

Jobbkezes vagy balkezes? »

Viselkedések, temperamentumok »

Asztrológia »

Családi történetek »


Óvodában, közösségben »

Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok »

Panka óvodába megy! (szülői blog) »

Óvodai jelentkezés, beiratkozás »

Óvodai kirándulások »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

Óvodai nevelés »

Óvodai élet »


Szerves műveltség »

Szerzők, könyvek, szellemi nagyjaink »

Magyar ház »

Aranyalma Páros »

Viselet, öltözködés »

Ünnepeink az évkörben »

Baranta »

Népi játékok »

Jeles napok »


Egészséges óvodáskor »

Felső légúti betegségek »

Lúdtalp, bokasüllyedés, egészséges gyermekláb »

Adj neki sok gyümölcsöt, zöldséget! »

Hőségriadó! »

Homeopátia »

Gyermekgyógyászat »

Táplálékérzékenység, allergia »

Egészségmegőrzés télen »

Gyermek fogápolás »

Táplálkozás: egészségesen! »

Sóterápia »

Bach-virágterápia »

Milyen a jó gyerekcipő? »

Természetgyógyászat »


Kreatív sarok »

Gyerekzsúrok »

Találós kérdések »

Pipalisták »

Visegrádi Palotában gyerekkel »

Játékok - amikre nyáron van igazán idő! »

Vidám tél! »

Szent György hava: a sárkányos hónap! »

Lakásdíszek - Kreatív húsvét 2. »

Kreatív Tavasz »

Húsvéti tojások - Kreatív húsvét 1. »

Kreatív sarok - újrahasznosítás! »

Barkácsolós játékok »

Kreatív nyár »

Kreatív Arcfestés - állatminták »

Kreatív Iskolakezdés »

Farsangi jelmezek »

Rajzolgatós játékok »

Mozgolódós játékok »

Alkossunk ősszel is! »


Aktuális témáink

Iskolás leszek! »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »


ÓVODALÁNC óvodák írásai

Óvodalánc hírek »

Zenei nevelés óvodáinkban »

Egészséges életmódra nevelés »

Márton nap az óvodákban »

Ősz az óvodákban »

Adventi készülődés óvodáinkban »

Környezeti nevelés az óvodákban »

Mikulás várás óvodáinkban »

Víz világnapja az óvodákban »

Anyák Napja szép ünnepére... »

Farsang az óvodáinkban »

Madarak és fák napja - május 10. »

Óvodák születésnapja és óvodások születésnapja »

Óvodalánc ovik: szülők az óvodákról :) »

Mesterségek az óvodáinkban »

Hagyományőrzés az óvodában »

Sport az óvodáinkban »

Húsvétra készülődés óvodáinkban »

Mese az óvodáinkban »

Játék óvodainkban »

Művészeti nevelés óvodáinkban »

Dajkának, dadusnak lenni jó! »

Nemzeti ünnepeink »

Állatok világnapja az óvodákban »

Óvodai ballagás, évzárók »

Szüret és vásár az óvodában »

Közösségépítés az óvodák irányításával »

További írások »

Óvoda bemutatkozók »

Óvodalánc óvodák írásai »

Óvodalánc óvodák gyermekrajzai »