Óvodalánc óvodák írásai | Halottak napjának ünnepe az óvodában (II.rész)
     
óvoda hírek

        Játéktár híreink

•  

Ovis Ballagásra ergonómikus iskolatáskát ajándékozz! »

•  

Djeco Újdonság! »

•  

DIY Csináld magad Djeco készletek »

óvoda hírek

óvoda hírek

Versek sárkányokról »
Rovat: Szent György hava: a sárkányos hónap!
2019-04-04

Milyen halat adjunk és milyent ne a gyereknek? »
Rovat: Táplálkozás: egészségesen!
2018-12-07

Szüreti mulatság az óvodában »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-08

Hagyományápolás, szüreti felvonulás »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-04

Szüreti vígasság a Lurkó Kuckó Óvoda szervezésében »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-03

Siklósi ovisok szürete »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-01

Varázsjátékok, a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) játékai az óvodai és az iskolai mindennapokban »
Rovat: Gyermekpszichológia
2018-09-26

Vidám évnyitó hét az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-09-01

Óvodakezdés - praktikus tanácsok 2. »
Rovat: Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok
2018-08-22

Milyen lesz a 2018/19-es iskolai év? »
Rovat: Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések
2018-08-13

Nyári élet az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-07-05

Nyári népmeséink-Az évkörhöz illeszkedő népmesék 2.rész »
Rovat: Nyár óvodás korú gyermekkel
2018-07-02

A Sárkánykalandok Hévízen folytatódnak »
Rovat: Partnereink hírei
2018-07-01

Fessünk jéggel! »
Rovat: Játékok - amikre nyáron van igazán idő!
2018-06-30

Játékos tanulás - a nyári szünetre »
Rovat: Fejlesztőpedagógia
2018-06-11

 
óvoda hírek

Iskolás leszek! »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

 
      Nardini Napköziotthon összes írása (37)
      Nagy Enikő (Krisztina nővér) összes írása (12)Nagy Enikő (Krisztina nővér), óvodavezető
Nardini Napköziotthon, Székelyudvarhely

Halottak napjának ünnepe az óvodában (II.rész)

A gyermek nagyon mélyen átél mindent. Minden öröm, minden találkozás, minden felfedezés, a gyermek szemében láthatóvá válik. A gyermek megtapasztalja és mindig újból átéli a veszélyt, a fenyegetést, a törékenységet, amelyet az élet tár elé. Például: látja, hogy egyes dolgok eltörnek, tönkremennek. Azt is észreveszi, hogy a virágok elhervadnak, vagy egy állat elpusztul. Elõfordulhat, hogy az édesanya beteg lesz, vagy egy barát meghal. Ezek az esetek a gyereket megrendítik.

Valami, ami számomra létezik, amit én birtokolok, amit én szeretek és aki engem szeret, aki az én életemet széppé teszi; veszélyben van, többé nem létezik, eltûnt és többé nem tér vissza.

A gyereknek az elsõ halál-tapasztalata akkor megy végbe, amikor egy ilyen eset fordul elõ az életében. Ekkor a gyermekben felébred az aggodalom, a fenyegetõ veszély, a gyász, a szenvedés, a fájdalom átérzése. Ezt a gyermek sokszor rajzokban, képekben juttatja kifejezésre. Például: összeomlott házak, lángba borult házak, fekete, sötét felhõk, esõ, vihar, éjszaka, sötét képek és barlangok.

Hasonló képekkel találkozik a gyermek a mesékben. Nagyon sok mese tartalmaz olyan képeket, amelyek aggodalmat, veszélyt és halált fejeznek ki. De a mesékben ott van a reménynek is a csirája, amely bizalmat ébreszt a gyermek lelkében, hogy érdemes élni, mert a végén minden jóra fordul.
A gyermek a mesékben felfedezi az saját aggodalmait és megtanulja azokat legyõzni. Ez a bátorság, amellyel a gyermek képes érzéseit legyõzni, olyan pozitív légkörben alakul ki, amelyben a gyermek ráébred arra, hogy a veszélyes idõket át lehet szenvedni és túl lehet élni.

A gyermeknek az ilyen fájdalmas helyzetekben szüksége van valakire, akirõl tudja, hogy az komolyan veszi és szereti. Ez a szeretet a gyerekkel szembeni segítõ magatartásban nyilvánul meg.
Az állatnak, embernek a halála kérdéseket ébreszt fel a gyermek lelkében. Mindez hova jutott? Hova került ez az állat? Az el-nem-múlás utáni vágy mind éberebb lesz a gyermek lelkében. Ebben a problémában a gyermeket vissza kell vezessük a földhöz, a természethez, ahol állandó változás megy végbe: elmúlások és újrakezdések. Ezek megadják a gyermek lelkében felébredt kérdésekre a feleletet.

Például: a gabonaszem, vagy bármelyik gyümölcsmag elhal és így új gyümölcsöt hoz. A krumplit is, ha elültetik, elrothad és sok krumpli lesz belõle.

Az óvónõnek és a szülõknek a feladata, hogy ezt a természeti folyamatot, amely végbemegy a természetben, áttekinthetõvé és megtapasztalhatóvá tegyék a gyermek számára. Így könnyebb lesz a keresztény hitre térni és a gyermekben felébreszteni a reményt, hogy a halálban az élet csirája van. Annak kutatásában, hogy hol találja meg az ember az élet boldogságát, s arra a kérdésre, hogy miért is van a szenvedés, a nyomor és végül a halál, megtaláljuk a feleletet az élet tapasztalataiból.

A történetekben, mondákban, mesékben kifejezett élettapasztalat a gyermek lelkivilágát nagyon mélyen érinti, gazdagítja az õ képzeletét és tapasztalati horizontját ahhoz, hogy megértse az üdvösség történetét.

Nagyon ajánlatos az óvodai idõszakban a Naimi ifjú történetét és a Csipkerózsika meséjét összekapcsolni, vagy egy kicsit párhuzamba hozni.

A mese átélése révén képes lesz a gyermek az üdvösségtörténetet jobban átélni és megérteni.

Csipkerózsika - 100 évig tartó álma

A Csipkerózsika mesében megtapasztaljuk a halálnak a veszélyét az emberre nézve. Az ember számára el van rendelve a halál, már bölcsõjétõl kezdve. Ahogy az ember az életbe lépett, ugyanúgy a meghalásnak a törvénye is életbe lépett. Az újonnan megszületett gyermekhez, odalépnek a javasasszonyok és megszemélyesítik a jó kívánságokat, amelyeket az emberek a bölcsõnél szoktak kinyilvánítani az újszülöttnek: egészség, szerencse, szépség, erény, jó barátok, hosszú élet.

A 11-ik javasasszony után, nem jó kívánsággal megjelenik a 13-ik. Õ egy hívatlan vendég, aki a gyermeknek a halálát jósolja. Az élettel együtt a halál is elõ van írva az ember számára. Ez tragédia? Igen, ha a történet nem folytatódna és nem volna remény. A 12-ik jósnõ még nem fejezte ki kívánságát. Õ elõlép és átalakítja a halált 100 évig tartó álommá. A mesében megjelenik egy herceg, aki a leányt a szeretetnek egy érintésével új életre ébreszti.

A Naimi ifjú feltámasztása (Lk.7,11 - 7,17 után)

A Naimi ifjú feltámasztása címû evangéliumi példabeszédben, az Úr Jézus a mennyei Atyát, mint irgalmas Istent tárja elénk, aki a könnyeket letörli, a fájdalmat elveszi, aki az élet Istene és nem a halálé. A gyerekek ezt a történetet jobban átélik és megértik, ha egy játékban jut kifejezésre.

 Óvónõ  Játék menete
A mi történetünkben a következõkrõl
hallhatunk:
 • Õ egy ifjú.
 • Õ nem hall többé
 • Õ nem lát
 • Õ nem tud többé felállni és ülni.
 • Õ nem tud érezni
 • Õ már a végét járja
 • Õ a földön fekszik
 • Õ már nem lélegzik
 • Õ itt fekszik mereven,
 • az élete kialudt.
Az óvónõ elõvezet egy gyermeket, aki a Naim-i ifjú szerepét fogja játszani a központban.
A gyerek arcmozdulattal és taglejtéssel bemutatja a jelzett szöveget.
A gyermek a földön elnyújtózkodik és hosszabb ideig mozdulatlan marad.
A mi történetünkben, még létezik valaki:
Ez a fiúnak az édesanyja.
 • Õ leereszti a fejét.
 • Teljesen levert a fájdalomtól és a szenvedéstõl.
 • Õ teljesen magába merült a nagy gyász miatt.
 • Körülötte sötétség van. Õ már nem lát semmit.
 • Az õ legkedvesebbje, a mindene, az egyetlen fia itt fekszik, az élete kialudt.
Az óvónõ az édesanya szerepét játszó gyermeket a kör közepére vezeti és egy kis székre leülteti. Az édesanya játssza mindazt, amit az óvónõ mesél.

3-4 gyermek odalép, zöld terítõkkel körülveszik az anyát és betakarják.

halottak napja, óvoda

A mi történetünkben megjelenik
a Názáreti Jézus:
 • Végigjárja a városokat és a falvakat.
 • Az emberek látni akarják Jézust.
 • Hallani akarják, meg akarják érinteni.
 • Az emberek érzik:
 • Jézus jót tesz, gyógyít.
 • Jézus örömhírt hoz nekünk, amely boldoggá tesz bennünket.
 • Jézus mondja:
  Isten egy jó Atya.
  Isten minden könnyeket és szomorúságotokat le fogja törölni.
  Isten az öröm Istene.
  Isten nem engedi, hogy örökre meghaljatok.
  Õ új életre fog titeket támasztani.
  Õ visszaadja nektek az életet, mert az élet Istene.

 

 

 

Ezt xilofon hangja festi alá.

Harangjátékkal festjük alá.


Egy gyertyát gyújtunk meg és körbe visszük.

 

 

Jézus megérkezik a városba.
 • Látja az édesanyát.
 • Látja a halott fiát.
 • Átérzi az édesanya fájdalmát és részvéttel van iránta.
 • Az édesanyához megy.
 • Megérinti õt. Így szól hozzá:
  Ne sírj! Légy bátor!
 • Felemeli az asszonyt.
 • Kiemeli õt a fájdalmából.

Jézus mondja:
Isten le akarja törölni a te könnyeidet.
A mi Istenünk az öröm Istene és nem a gyász Istene.

 

Az óvónõ az édesanyához megy, megérinti õt, felegyenesíti és kiemeli a magába roskadásból.

halottak napja, óvoda

Jézus a fiúhoz megy. Õ mondja a körülállóknak:
Takarjátok õt ki!

Õ megérinti az ifjút. Mondja neki:
Egyenesedj ki.
Állj fel.
Kelj életre.
Lélegezzél.
Isten nem akarja az ember halálát, hanem azt, hogy éljen.
A mi Istenünk az élet Istene.

Jézus visszaadja az édesanyának a fiát.
Az édesanya, a fiú és a körülállók csodálkoznak.
Õk érzik: A mi Istenünk, egy jóságos Isten.
Jézus Istentõl jön.
Legyen teljes, erõs a bizalmunk.
A halállal nem fejezõdik be az élet.
Jézus visszahoz a halálból az életre.
A szenvedés nem az utolsó állomás.
Isten letörli a könnyeinket.
Õk dicsérték és magasztalták Istenüket.

 

 

Az óvónõ a fiúhoz lép, hagyja, hogy kitakarják. Megérinti az ifjút és az ifjú feláll.

halottak napja, óvoda

Az óvónõ a fiút visszaadja az édesanyjának.
Anya és fia átölelik egymást.

halottak napja, óvoda

 

Magasztaló ének vagy tánc.

Temetõlátogatás és gyertyagyújtás.

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-11-04»  'Óvodalánc óvodák írásai' rovat további cikkei:
Óvoda a Tisza mentén
MÚZEUM A TÖMLÖCBEN
Csodagyerekek? Gyerekcsodák?
Óvodai szociális és emocionális nevelés, a megoldásfókuszú módszertan tükrében
40 év a gyermekek szolgálatában, a lakiteleki óvodában
Rendhagyó évzáró
Itt a farsang, áll a bál...
Óvoda szeretlek! - Felnőtt farsang a Mosolygó Óvodában
Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban…
A mi óvodánk
Kirándulás MÁRTÉLYRA
Születésnapi konferencia óvodánk 25. évfordulóján
Az Északi sarkon (Farsang)
Adventi fénykiállításon a Mazsola csoport
Hulladékhasznosítás egész évben
Segítőkészségből jeles!
Vidám Mazsola délutánok
Madárbarát Bóbita csoport a Patakparti óvodában
Ovi-zsaru program az óvodánkban
Köszönő sorok
Madarak éjszakája Csongrádon
Tökparti 2012
Tulipán ( tavasz )
Évzáró ünnepség: Székely lakodalmas
Pásztorjáték
Életmentők
Mikulás várás
Föld napja az óvodában
Ovifoci
Jótékonysági bál a kreatív gyermekekért
Művészi torna óvodánkban
Fogápolási nap óvodánkban
Készülődés nyugdíjas búcsúztatóra
Szüreti hangulattal teli napok a Szent Antal csoportban
ÖKO Játszóház óvodánkban
Ének-zene dalos játékok
Gyógytestnevelés óvodánkban
Mikulás várás az oviban
Művészetre nevelés
Nyugdíjas búcsúztató
Az Idősek világnapjának megünneplése
Nyílt nap a Mókus csoportban
Adventi készülődés a Katica csoportban
Egészségnevelés
,Ép testben, ép lélek’ - Egészséges életmód – Vigyázzunk egészségünkre !
Az almás kertben
Őszi nap az óvodában
A tűzoltóságon
Mesterségek, foglalkozások
Márton nap az óvodánkban
A leggondoskodóbb óvoda
Úszásoktatás az óvodában
Munka jellegű tevékenység az óvodánkban
Óvodánk bemutatása
A Medvecsaládunk (mesevilág az óvodában)
A külső világ tevékeny megismerése
Óvodásból óvónő, óvónőből szülő, szülőből fejlesztőpedagógus
Rendhagyó köszöntés a Delfin csoportban
Látgatóban a nagykarácsonyi Mikulásnál
Mikulás ünnepség
MÁV OVIS díjazottak Zánkán
Mozgás!
A Kreatív Műhely Munkaközösség munkája
Mese - vers - báb
Beszoktatás a bölcsődébe
Az ének-zene és az énekes játék
Egészségben, harmóniában a természettel
Tengöri Hereberi atyámuram, Palásti Annuska meséi - csongrádi mesék
A versenyszellem erősítése a Mosolygó Óvodában
Őszi örömök a Katica csoportban
Ősz Ünnep a Sün Balázs csoportban
A játék
Rajzolás, mintázás, kézimunka
Személyi változások a Mosolygó Óvodában
Ünnepvárás az óvodánkban
Őszi színek megfigyelése az óvodásokkal
Sorversenyen vettünk részt!
Csokigyár a mi óvodánkban
Látogatás a nyugdíjasházban
Adventi készülődés
Környezetbarát gondolkodásmód
Ép természetben, ép lélek
Hajókirándulás Szentendrére
Drámajáték: kirándulás
Adventi készülődés az óvodában
Olvasóvá nevelés a beszoktatás időszakában
Biztonságos közlekedésre való nevelés
Vidám évnyitó hét az óvodában
Őszanyó látogatása
Az éltető víz
Óvodai nevelési programunkról
Nevelési programunkról
Húsvéti előkészületek a nagyböjti időben - a Feltámadás elbeszélése
Állatok világnapja
Anyák napi készülődés a Süni csoportban
Almafesztivál az óvodában
Márton napi lámpás felvonulás az óvodában
Játszóházban a Pillangó csoport
A gyermek képességeinek megsegítése több irányból - egy közös óra élménybeszámolója
Színházban - óvodásokkal
Színházi előadások - óvodásoknak
Színházlátogatás
Közösségformálás
25 éves óvoda szülinapot tartottunk…
Hatalmas platánfák árnyékában
Születésnapi buli
Jeles nap – Farsang
Csalamádé, avagy a Zene mindenkié
Környezet megismerése és védelme
A JÁTÉK és a tanulás összekapcsolódik
Óvodásaink úszásoktatása
Alapítványunk
Hagyományápolás, szüreti felvonulás
Márton napi ludaskodások
7. terményfesztivál a Radnóti M. Utcai Tagóvodában; kicsit másképpen!
A mi dadusunk írta: Irány a játszóház!
Szeretet torna
Anyák napja
A nomád élet csodái
Bölcsis Buli Babáknak!
Kirándulás 2012-ben egy Ökocentrumban
Népi gyermekjátékok I.
Őrangyalok napja a Nardini napköziben - Tóbiás története (Tob. 4-13)
Imára való nevelés a Nardini óvodában
Egy alternatív pedagógiai módszer beépítése a fejlesztő pedagógiába
Ilyen a mi Farsangunk
Születésnap, névnap ünneplése az ovinkban!
A Pillangó projektről
Népi gyermekjátékok II.- Óvodai gyakorlat
Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda bemutatása
Hajókázás a Rabszolgályával
Kirándulás: a Paradicsomban jártunk
Állatok világnapja a Katica csoportban
Törpés farsang
A mi dadusunk írta: Óvodai kirándulás a kecskefarmon
Óvoda másképp – Kedd – Városnézés – És még valami...
A víz világnapja a Patakparti Óvodában
Állatok Világnapja a csongrádi Kincskereső Óvodában
EGÉSZSÉG ÉS MOZGÁS HETE a csepeli Erdei óvodák Szúnyog utcai óvodájában
Felkészülés a téli ünnepség sorozatra
A mi óvodánk
Rendhagyó ballagás a Mosolygó Óvodában
KRESZ suli az oviban
Középpontban a VÍZ és a FÖLD!
Önkéntes örökbefogadás
Törpék az Elvarázsolt Házikóban
Óvodai környezet és a környezeti nevelés
Márton napi előkészületek
Mosolygó foglalkozások
Az első Mosolygós benyomások (egy óvóbácsi tollából)
Én és a családom
Montessori nevelés a mindennapokban
Óvoda másképp...
Óvoda másképp – Hétfő - Sportvetélkedők
Óvoda másképp – Szerda – Vigyázzunk a természetre
Karácsony a mi ovinkban
Farsangi bál az oviban
Láthatósági mellény viselése a kirándulásokon
Óvoda másképp – Péntek – Örüljünk és vigadjunk
Óvoda másképp – Csütörtök – Húsvéti készülődés
"Sárgul már..." - őszi óvodai séta
Lovacska - projekt
Kézműves műhely a Patakparti Óvodában
Bölcsődei csoport az óvodában
Óvodai kirándulás
Farsang az óvodánkban
A projektmódszer, mint szocializációs lehetőség
Halottak napjának ünnepe az óvodában (II.rész)
"Süssünk, süssünk valamit" - az óvodában
Karácsonyra készülődve az óvodában
"Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás"
Nézelődik a káposzta, körülötte minden már puszta... - játékok zöldségekkel
Együttlét a mindennapokban
Szent Erzsébet ünnepére való óvodai előkészületi gyakorlatok
"Volt egyszer, hol nem volt..." - óvodanapok
"Lipem , lopom a szőlőt" - szüreti bál az óvodában
Reggeli talalkozó az Elvarázsolt házikó Óvodában
Évzáró kerti parti az óvodánkban
Szüreti vígasság a Lurkó Kuckó Óvoda szervezésében
Micimackó csoport kirándulása
Szelektív hulladékgyűjtés az óvodánkban
Adventi előkészületek az óvodánkban
Alma, alma piros alma..., avagy gyümölcshét az oviban
Drámapedagógia óvodai csoportunkban
Színes napok az óvodában
Óvodánk bemutatása
Gyermeknap a Mosolygó Óvodában
Óvodánkról
Anyák napja az óvodánkban
Karácsony az óvodánkban
Sokszínű, őszi programok az óvodában
Budapesti óvodai kirándulás
Az aratás hálaünnepe a Nardini óvodában
Óvodánk bemutatása
Mikulástúra a Micimackó Óvodában
Szent Márton legendája a Nardini óvodában
Óvodánk bemutatása
Autómentes nap a Micimackó Óvodában
Nyári élet az óvodában
Óvodánk bemutatása
Gyermeknap az óvodában
Tök jó nap!
Óvodás lettem a Patakparti óvodában!
Föld napja a Patakparti Oviban
Óvodanapok az Elvarázsolt Házikóban
Bemutatkozik az Elvarázsolt Házikó Óvoda
Óvodánk bemutatkozása
Terápiás kutya a Patakparti Óvodában
Kirándulás Börgönd pusztán
Erdei Óvodánk bemutatkozása
Születésnap a Nardini óvodában
A környezetvédelemhez kapcsolódó jeles nap a Csongrád, Bercsényi u. KINCSKERESŐ óvodában
KITÁRULÓ VILÁG - informatika az óvodában
Óvoda bemutatkozó
Öröm és rácsodálkozás a világra - Egy rózsa megfigyelése a Nardini óvodában
Dohányzás megelőzési projekt óvodánkban
Mint egy nagy család!
Játékos ismerkedés a vízzel
A körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvoda bemutatása
20 éves a Nardini Napköziotthon
Óvoda bemutatkozás
Óvoda bemutatkozó
Óvodánk bemutatkozása
Őszi kirándulás Őrtiloson
Egészségnevelési hét a Lurkó Kuckó Óvodában
Az őszi ünnepkör népszokásai a tési óvodában
Ismerkedjünk meg népi mesterségeinkkel!
Néphagyományőrzés és -ápolás a tési Napsugár Tagóvodában
Madárbarát Óvodai cím elnyerése
A Napsugár Tagóvoda bemutatása
Környezetvédelmi program - Madarak és Fák napja alkalmából
Kecskealakoskodó - Farsangi népi játék

Tetszett a cikk? Ajánld ismerőseidnek!
Megosztás

Szeretnél első kézből értesülni heti vezércikkünkről, legfrissebb híreinkről?
LurkóVilág hírlevél feliratkozás »

Csatlakozz: Facebook/LurkoVilag »

Az óvodás gyermek »

Környezeti nevelés »

Sport óvodáskorban »

Enneagram »

Érzelmi nevelés »

Tanulás - csak játékosan! »

Gyermekrajz »

Színterápia »

Kulturális nevelés »

Gyermekpszichológia »

Logopédia, beszédfejlődés »

Fejlesztőpedagógia »

Gyermeknevelés »

Zenei nevelés »

Jobbkezes vagy balkezes? »

Viselkedések, temperamentumok »

Asztrológia »

Családi történetek »


Óvodában, közösségben »

Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok »

Panka óvodába megy! (szülői blog) »

Óvodai jelentkezés, beiratkozás »

Óvodai kirándulások »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

Óvodai nevelés »

Óvodai élet »


Szerves műveltség »

Szerzők, könyvek, szellemi nagyjaink »

Magyar ház »

Aranyalma Páros »

Viselet, öltözködés »

Ünnepeink az évkörben »

Baranta »

Népi játékok »

Jeles napok »


Egészséges óvodáskor »

Felső légúti betegségek »

Lúdtalp, bokasüllyedés, egészséges gyermekláb »

Adj neki sok gyümölcsöt, zöldséget! »

Hőségriadó! »

Homeopátia »

Gyermekgyógyászat »

Táplálékérzékenység, allergia »

Egészségmegőrzés télen »

Gyermek fogápolás »

Táplálkozás: egészségesen! »

Sóterápia »

Bach-virágterápia »

Milyen a jó gyerekcipő? »

Természetgyógyászat »


Kreatív sarok »

Gyerekzsúrok »

Találós kérdések »

Pipalisták »

Visegrádi Palotában gyerekkel »

Játékok - amikre nyáron van igazán idő! »

Vidám tél! »

Szent György hava: a sárkányos hónap! »

Lakásdíszek - Kreatív húsvét 2. »

Kreatív Tavasz »

Húsvéti tojások - Kreatív húsvét 1. »

Kreatív sarok - újrahasznosítás! »

Barkácsolós játékok »

Kreatív nyár »

Kreatív Arcfestés - állatminták »

Kreatív Iskolakezdés »

Farsangi jelmezek »

Rajzolgatós játékok »

Mozgolódós játékok »

Alkossunk ősszel is! »


Aktuális témáink

Iskolás leszek! »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »


ÓVODALÁNC óvodák írásai

Óvodalánc hírek »

Zenei nevelés óvodáinkban »

Egészséges életmódra nevelés »

Márton nap az óvodákban »

Ősz az óvodákban »

Adventi készülődés óvodáinkban »

Környezeti nevelés az óvodákban »

Mikulás várás óvodáinkban »

Víz világnapja az óvodákban »

Anyák Napja szép ünnepére... »

Farsang az óvodáinkban »

Madarak és fák napja - május 10. »

Óvodák születésnapja és óvodások születésnapja »

Óvodalánc ovik: szülők az óvodákról :) »

Mesterségek az óvodáinkban »

Hagyományőrzés az óvodában »

Sport az óvodáinkban »

Húsvétra készülődés óvodáinkban »

Mese az óvodáinkban »

Játék óvodainkban »

Művészeti nevelés óvodáinkban »

Dajkának, dadusnak lenni jó! »

Nemzeti ünnepeink »

Állatok világnapja az óvodákban »

Óvodai ballagás, évzárók »

Szüret és vásár az óvodában »

Közösségépítés az óvodák irányításával »

További írások »

Óvoda bemutatkozók »

Óvodalánc óvodák írásai »

Óvodalánc óvodák gyermekrajzai »