Óvodalánc óvodák írásai | Óvodai szociális és emocionális nevelés, a megoldásfókuszú módszertan tükrében
     
óvoda hírek

        Játéktár híreink

•  

Ovis Ballagásra ergonómikus iskolatáskát ajándékozz! »

•  

Djeco Újdonság! »

•  

DIY Csináld magad Djeco készletek »

óvoda hírek

óvoda hírek

Versek sárkányokról »
Rovat: Szent György hava: a sárkányos hónap!
2019-04-04

Milyen halat adjunk és milyent ne a gyereknek? »
Rovat: Táplálkozás: egészségesen!
2018-12-07

Szüreti mulatság az óvodában »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-08

Hagyományápolás, szüreti felvonulás »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-04

Szüreti vígasság a Lurkó Kuckó Óvoda szervezésében »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-03

Siklósi ovisok szürete »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-01

Varázsjátékok, a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) játékai az óvodai és az iskolai mindennapokban »
Rovat: Gyermekpszichológia
2018-09-26

Vidám évnyitó hét az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-09-01

Óvodakezdés - praktikus tanácsok 2. »
Rovat: Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok
2018-08-22

Milyen lesz a 2018/19-es iskolai év? »
Rovat: Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések
2018-08-13

Nyári élet az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-07-05

Nyári népmeséink-Az évkörhöz illeszkedő népmesék 2.rész »
Rovat: Nyár óvodás korú gyermekkel
2018-07-02

A Sárkánykalandok Hévízen folytatódnak »
Rovat: Partnereink hírei
2018-07-01

Fessünk jéggel! »
Rovat: Játékok - amikre nyáron van igazán idő!
2018-06-30

Játékos tanulás - a nyári szünetre »
Rovat: Fejlesztőpedagógia
2018-06-11

 
óvoda hírek

Iskolás leszek! »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

 
      Ki akarok nyílni Óvoda összes írása (1)Ki akarok nyílni Óvoda, Erdőkertes

Óvodai szociális és emocionális nevelés, a megoldásfókuszú módszertan tükrében

Felelősséggel a gyermekek személyiségéért, felelősséggel a jövőért! A gyermek a legtisztább és legőszintébb Tükör. Tükör, melyen keresztül megnyilvánul saját személyiségének minden rejtett komponense, illetve tükör, melyben visszatükröződni látjuk a felnőtt világ múltját, jelenét és jövőjét. Azok a viselkedésminták, amelyekkel a gyermekek kifejezik önmagukat, egyfelől saját személyiségjegyek, másfelől hozott, vagy másolt modellek.

Szakemberként azt látjuk, hogy a felgyorsult, rohanó világban, ahol a családi élet hétköznapjai mókuskerékbe szorulnak, és az információs társadalom csúcsminőséget ölt, kevés idő marad a gyermekek lelki, - és érzelmi táplálására, a kiegyensúlyozott gyermeki személyiség kibontakoztatására. Ennek következménye, hogy rengeteg figyelem,- és viselkedészavaros, hiperaktívnak vagy nehezen kezelhetőnek nevezett gyermekkel találkozunk az óvodai környezetben.
Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy amint az óvodában tudatos figyelmet fordítunk a gyermekek önismeretére, vagyis játékos formában válaszokat keresünk arra, hogy mit miért teszünk, mi az a belső mozgatórugó, ami a cselekvéseinket elindítja, hogyan látjuk magunkat és a minket körülvevő világot, a gyermekek megnyílnak, és képessé válnak értelmezni saját hozzáállásukat, reakcióikat, vágyaikat, céljaikat, esetleges konfliktushelyzeteiket. Saját magukra tudatos, nyitott és a kommunikáció legszínesebb eszköztárát használni tudó iskolásokká válnak, akik jól kezelik majd az iskolai stresszhelyzeteket, és teljesítményük maximumát tudják nyújtani mindenféle teljesítési kényszertől mentesen, hiszen ismerik önmaguk határait és korlátait, amit képessé válnak szélesíteni és tágítani is, az óvodában megtanult önismereti kulcsok segítségével.  Felnőtt korban pedig felelősségteljes, kompromisszumra kész, határozott, és a környezetét is elfogadni, tisztelni tudó, vágyait irányítani képes, céljait pedig világosan látó szülők és társadalmi szereplők lehetnek.

Az Erdőkertesi Ki Akarok Nyílni Óvoda büszke arra, hogy a maximálisan felkészült, és magas szakmai színvonalat képviselő óvónők mindennapi szeretetteljes nevelő, - és tanító munkáját 2016 őszétől mindennapos fejlesztőpedagógiai team munkával, valamint gyermek önismereti foglalkozásokkal egészítette ki, ezáltal megvalósította a holisztikus, vagyis az összes pedagógiai területet figyelembe vevő, minden fejlesztési területre kiterjedő nevelési módszertant.
Óvodánkban az óvónők napi munkáját forgószínpadszerűen segítik TSMT szakemberek, fejlesztőpedagógusok, logopédus, gyermekpszichológus, valamint gyermek – önismereti játékterapeuta.

Az önismereti játékterápia alaptézise szerint a gyermekek a játékon keresztül tudnak legkönnyebben megnyilvánulni. A játék valójában a lelki szabadság megélése. Ha megfigyeljük a gyermekeket, kreatív ám mégis kötetlen foglalkozások közepette, megláthatjuk, hogyan tükrözik le a játékban a hétköznapi történések hatásait, miközben beleszövik minden apró megmozdulásukba személyiségük egyszeri és megismételhetetlen mintáit.

A gyermek – önismereti foglalkozásokat mindig fantáziajátékokkal kezdjük. A fantáziajátékok Dr. Gőbel Orsolya pedagógiai szakpszichológus módszertanát veszik alapul, kiegészítve és szerves részét képezve saját terápiás módszertanunknak, mely a fantáziajátékokon kívül tartalmazza a meseterápia, a drámapedagógia, az asszociációs és vizualizációs játékok, a koncentrációs játékok, a rajzterápia és a hang, mint terápiás eszköz elemeit.
A gyermek – önismereti foglalkozásokon a feltételek nélküli személy – elfogadásra helyezzük a hangsúlyt, vagyis az érzelmi, szociális és értelmi fejlesztésre. Mivel az iskola kiemeli e három fő elem közül a kognitív, vagyis értelmi fejlesztést, és az érzelmi, és szociális folyamatok működését automatikusan elvárja a gyermektől, e három önismereti terület harmonikus megalapozását az óvodának kell felvállalnia.

A fantáziajátékok kölcsönösségre, elfogadásra, minősítés nélküli bíztatásra, közösen elfogadott kereteken belüli szabadságra, megengedésre épülnek. Fejlesztik a képi vizualizációt, valamint kialakítják azt a képességet, aminek segítségével a gyermekek megismerhetik saját belső vágyaikat, közelebb kerülhetnek az akció – reakció kölcsönhatásainak megoldásaihoz. A játékban a gyermekek csak és kizárólag önmagukra figyelnek, saját világot alakítanak ki, illetve felszínre hozzák személyiségjegyeiket, a szinkronjátékok során pedig az egymásra figyelés és együttműködés képességét is tanulják.
Mindennek segítségével konzisztensen tudnak kapcsolódni saját magukhoz és másokhoz a környezetükben.

A meseterápiás játékok során azon túl, hogy a képi vizualizációt fejlesztjük - mely igen fontos része a fantázia fejlődésének, hiszen iskolás korban az emlékezőképesség, valamint a fogalmazási és szövegértési készségek is erre épülnek – szintén lelki, szociális és érzelmi támogatást nyújtunk a gyermekeknek. A mese mindig színes. A színek világának belső megjelenítése, képekben való elképzelése mindig érzéseket generál a gyermekben. Akár a hideg, – akár a meleg színek csoportjáról beszélünk, egyaránt elmondható, hogy érzelmi hatásaik, és az általuk beindított belső változások egy jól figyelő szakember számára azonnal információként szolgálnak a gyermekekben zajló esetleges belső konfliktusokról, vagy akár érzelmeik, hangulatuk milyenségéről, képzelet,- és fantáziaviláguk aktivitásáról. Mivel a gyermekek azonosulnak a mesekarakterekkel, fontos információt kaphatunk először mi, majd Ők is saját magukról, ha elbeszélgetünk róla, melyik gyermek a hős, melyik a bátor legkisebb testvér, melyikük a jó tündér, vagy éppen kiből válik a sárkány és a boszorkány.

A drámajátékok segítségével szituációkat, hétköznapi eseményeket jelenítünk meg, valóságos színházat hozunk létre, és színdarabként dolgozunk fel egy életeseményt, például egy testvérféltékenységet, vagy esetleg egy óvodai konfliktust. Ezáltal felszínre kerülhetnek a gyermekekben zajló belső blokkok, feszültségek, és megnyitjuk ezen szituációk megoldásainak eszköztárához vezető kommunikációs csatornákat. A gyermekek rálátást kapnak egy többféle szempontrendszert figyelembe vevő konfliktuskezelési módszertanra.

Az asszociációs és koncentrációs gyakorlatok, melyek mindig részei a gyermek – önismereti foglalkozásoknak, a gyors észjárást és a kreatív gondolkodás kialakítását segítik. 

A hang, mint terápiás eszköz a gyermekeket egyfelől az anyaméhben átélt biztonságba vezeti vissza, hiszen már magzati korban is a hangok segítségével tájékozódik a gyermek a külvilág ingereiről. Az édesanya légzésének ritmusa, beszédhangjának dallama az első, külvilágba vezető kapaszkodók a magzat számára. Másfelől a ritmuskövetés nagyon fontos tényező az egyensúlyérzékelés és koncentrációs képesség kialakításában. A megfelelő korban megkezdett zenei és ritmusélmények segítenek kiküszöbölni a későbbi diszlexia, diszgráfia, és diszkalkulia kialakulását.

A rajzterápiát pedig, mint élményfeldolgozó elemet használjuk fel, legtöbbször a vizualizációs játékok után. A színek használata, az alakok nagysága, kidolgozottsága, valamint a lap kitöltöttsége szintén sok információt közöl a gyermekben zajló folyamatokról, valamint az adott dologhoz való viszonyulásáról, mellyel a képet megnézve Ő is szembesül, és sokat tanulhat saját magáról.
Elmondhatatlanul felemelő érzés, amikor az élményfeldolgozás keretében a gyerekek megtisztelnek azzal, hogy a rajzokat elmesélik, vagy képeiket saját szavaikkal leírják, és megosztják velem a játék során átélt élményeiket, hogy milyen volt például nappá változni, vagy milyennek látták magukat, amint bimbójából kinyíló virágként tündököltek egy csodálatos réten. 

Összefoglalva, az önismereti játékok segítenek abban, hogy sajátos szimbólumrendszert használva a gyermekek megélhessék saját magukat, közelebb kerüljenek saját személyiségükhöz, tisztázódjon bennük, mi a saját és mi a másolt személyiségminta. Segítik a konfliktuskezelési, a kompromisszumkötési, stratégiai, és empatikus kompetenciáik fejlődését, melyen keresztül szélesedik látókörük, tágul a szempontrendszerük, és könnyebben tudnak viszonyulni az Őket körülvevő mindennapos változásokhoz.

A foglalkozásokat a megoldásfókuszú módszertan alapján dolgoztuk ki, mely a gyermeki megnyilvánulások pozitív megerősítésein alapszik. A dicséretet, és a biztatást, mint a legerősebb önbizalom – növelő és együttműködést segítő eszközt használjuk.

Óvodánk célja, hogy a csoportjainkban zajló mindennapos tanító, - és nevelő munka mellett, a fent leírt fejlesztő tevékenységeken keresztül kiegyensúlyozott, megfelelő szociális érzékenységgel és emocionális nyitottsággal rendelkező gyermekeket neveljen, és felelősséget vállal a jövő iskolásaiért, ezen keresztül pedig a jövő felnőtt társadalmáért.

A képek forrása: Ki Akarok Nyílni Óvoda - Erdőkertes, Süni csoport
Óvónők: Stark Katalin és Komantinger Zsuzsanna
Foglalkozásvezető: Fehér-Pál Rita


 

Fehér – Pál Rita
Gyermek – önismereti terapeuta
Ki Akarok Nyílni Óvoda - Erdőkertes

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2016-11-11»  'Óvodalánc óvodák írásai' rovat további cikkei:
Óvoda a Tisza mentén
MÚZEUM A TÖMLÖCBEN
Csodagyerekek? Gyerekcsodák?
Óvodai szociális és emocionális nevelés, a megoldásfókuszú módszertan tükrében
40 év a gyermekek szolgálatában, a lakiteleki óvodában
Rendhagyó évzáró
Itt a farsang, áll a bál...
Óvoda szeretlek! - Felnőtt farsang a Mosolygó Óvodában
Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban…
A mi óvodánk
Kirándulás MÁRTÉLYRA
Születésnapi konferencia óvodánk 25. évfordulóján
Az Északi sarkon (Farsang)
Adventi fénykiállításon a Mazsola csoport
Hulladékhasznosítás egész évben
Segítőkészségből jeles!
Vidám Mazsola délutánok
Madárbarát Bóbita csoport a Patakparti óvodában
Ovi-zsaru program az óvodánkban
Köszönő sorok
Madarak éjszakája Csongrádon
Tökparti 2012
Tulipán ( tavasz )
Évzáró ünnepség: Székely lakodalmas
Pásztorjáték
Életmentők
Mikulás várás
Föld napja az óvodában
Ovifoci
Jótékonysági bál a kreatív gyermekekért
Művészi torna óvodánkban
Fogápolási nap óvodánkban
Készülődés nyugdíjas búcsúztatóra
Szüreti hangulattal teli napok a Szent Antal csoportban
ÖKO Játszóház óvodánkban
Ének-zene dalos játékok
Gyógytestnevelés óvodánkban
Mikulás várás az oviban
Művészetre nevelés
Nyugdíjas búcsúztató
Az Idősek világnapjának megünneplése
Nyílt nap a Mókus csoportban
Adventi készülődés a Katica csoportban
Egészségnevelés
,Ép testben, ép lélek’ - Egészséges életmód – Vigyázzunk egészségünkre !
Az almás kertben
Őszi nap az óvodában
A tűzoltóságon
Mesterségek, foglalkozások
Márton nap az óvodánkban
A leggondoskodóbb óvoda
Úszásoktatás az óvodában
Munka jellegű tevékenység az óvodánkban
Óvodánk bemutatása
A Medvecsaládunk (mesevilág az óvodában)
A külső világ tevékeny megismerése
Óvodásból óvónő, óvónőből szülő, szülőből fejlesztőpedagógus
Rendhagyó köszöntés a Delfin csoportban
Látgatóban a nagykarácsonyi Mikulásnál
Mikulás ünnepség
MÁV OVIS díjazottak Zánkán
Mozgás!
A Kreatív Műhely Munkaközösség munkája
Mese - vers - báb
Beszoktatás a bölcsődébe
Az ének-zene és az énekes játék
Egészségben, harmóniában a természettel
Tengöri Hereberi atyámuram, Palásti Annuska meséi - csongrádi mesék
A versenyszellem erősítése a Mosolygó Óvodában
Őszi örömök a Katica csoportban
Ősz Ünnep a Sün Balázs csoportban
A játék
Rajzolás, mintázás, kézimunka
Személyi változások a Mosolygó Óvodában
Ünnepvárás az óvodánkban
Őszi színek megfigyelése az óvodásokkal
Sorversenyen vettünk részt!
Csokigyár a mi óvodánkban
Látogatás a nyugdíjasházban
Adventi készülődés
Környezetbarát gondolkodásmód
Ép természetben, ép lélek
Hajókirándulás Szentendrére
Drámajáték: kirándulás
Adventi készülődés az óvodában
Olvasóvá nevelés a beszoktatás időszakában
Biztonságos közlekedésre való nevelés
Vidám évnyitó hét az óvodában
Őszanyó látogatása
Az éltető víz
Óvodai nevelési programunkról
Nevelési programunkról
Húsvéti előkészületek a nagyböjti időben - a Feltámadás elbeszélése
Állatok világnapja
Anyák napi készülődés a Süni csoportban
Almafesztivál az óvodában
Márton napi lámpás felvonulás az óvodában
Játszóházban a Pillangó csoport
A gyermek képességeinek megsegítése több irányból - egy közös óra élménybeszámolója
Színházban - óvodásokkal
Színházi előadások - óvodásoknak
Színházlátogatás
Közösségformálás
25 éves óvoda szülinapot tartottunk…
Hatalmas platánfák árnyékában
Születésnapi buli
Jeles nap – Farsang
Csalamádé, avagy a Zene mindenkié
Környezet megismerése és védelme
A JÁTÉK és a tanulás összekapcsolódik
Óvodásaink úszásoktatása
Alapítványunk
Hagyományápolás, szüreti felvonulás
Márton napi ludaskodások
7. terményfesztivál a Radnóti M. Utcai Tagóvodában; kicsit másképpen!
A mi dadusunk írta: Irány a játszóház!
Szeretet torna
Anyák napja
A nomád élet csodái
Bölcsis Buli Babáknak!
Kirándulás 2012-ben egy Ökocentrumban
Népi gyermekjátékok I.
Őrangyalok napja a Nardini napköziben - Tóbiás története (Tob. 4-13)
Imára való nevelés a Nardini óvodában
Egy alternatív pedagógiai módszer beépítése a fejlesztő pedagógiába
Ilyen a mi Farsangunk
Születésnap, névnap ünneplése az ovinkban!
A Pillangó projektről
Népi gyermekjátékok II.- Óvodai gyakorlat
Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda bemutatása
Hajókázás a Rabszolgályával
Kirándulás: a Paradicsomban jártunk
Állatok világnapja a Katica csoportban
Törpés farsang
A mi dadusunk írta: Óvodai kirándulás a kecskefarmon
Óvoda másképp – Kedd – Városnézés – És még valami...
A víz világnapja a Patakparti Óvodában
Állatok Világnapja a csongrádi Kincskereső Óvodában
EGÉSZSÉG ÉS MOZGÁS HETE a csepeli Erdei óvodák Szúnyog utcai óvodájában
Felkészülés a téli ünnepség sorozatra
A mi óvodánk
Rendhagyó ballagás a Mosolygó Óvodában
KRESZ suli az oviban
Középpontban a VÍZ és a FÖLD!
Önkéntes örökbefogadás
Törpék az Elvarázsolt Házikóban
Óvodai környezet és a környezeti nevelés
Márton napi előkészületek
Mosolygó foglalkozások
Az első Mosolygós benyomások (egy óvóbácsi tollából)
Én és a családom
Montessori nevelés a mindennapokban
Óvoda másképp...
Óvoda másképp – Hétfő - Sportvetélkedők
Óvoda másképp – Szerda – Vigyázzunk a természetre
Karácsony a mi ovinkban
Farsangi bál az oviban
Láthatósági mellény viselése a kirándulásokon
Óvoda másképp – Péntek – Örüljünk és vigadjunk
Óvoda másképp – Csütörtök – Húsvéti készülődés
"Sárgul már..." - őszi óvodai séta
Lovacska - projekt
Kézműves műhely a Patakparti Óvodában
Bölcsődei csoport az óvodában
Óvodai kirándulás
Farsang az óvodánkban
A projektmódszer, mint szocializációs lehetőség
Halottak napjának ünnepe az óvodában (II.rész)
"Süssünk, süssünk valamit" - az óvodában
Karácsonyra készülődve az óvodában
"Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás"
Nézelődik a káposzta, körülötte minden már puszta... - játékok zöldségekkel
Együttlét a mindennapokban
Szent Erzsébet ünnepére való óvodai előkészületi gyakorlatok
"Volt egyszer, hol nem volt..." - óvodanapok
"Lipem , lopom a szőlőt" - szüreti bál az óvodában
Reggeli talalkozó az Elvarázsolt házikó Óvodában
Évzáró kerti parti az óvodánkban
Szüreti vígasság a Lurkó Kuckó Óvoda szervezésében
Micimackó csoport kirándulása
Szelektív hulladékgyűjtés az óvodánkban
Adventi előkészületek az óvodánkban
Alma, alma piros alma..., avagy gyümölcshét az oviban
Drámapedagógia óvodai csoportunkban
Színes napok az óvodában
Óvodánk bemutatása
Gyermeknap a Mosolygó Óvodában
Óvodánkról
Anyák napja az óvodánkban
Karácsony az óvodánkban
Sokszínű, őszi programok az óvodában
Budapesti óvodai kirándulás
Az aratás hálaünnepe a Nardini óvodában
Óvodánk bemutatása
Mikulástúra a Micimackó Óvodában
Szent Márton legendája a Nardini óvodában
Óvodánk bemutatása
Autómentes nap a Micimackó Óvodában
Nyári élet az óvodában
Óvodánk bemutatása
Gyermeknap az óvodában
Tök jó nap!
Óvodás lettem a Patakparti óvodában!
Föld napja a Patakparti Oviban
Óvodanapok az Elvarázsolt Házikóban
Bemutatkozik az Elvarázsolt Házikó Óvoda
Óvodánk bemutatkozása
Terápiás kutya a Patakparti Óvodában
Kirándulás Börgönd pusztán
Erdei Óvodánk bemutatkozása
Születésnap a Nardini óvodában
A környezetvédelemhez kapcsolódó jeles nap a Csongrád, Bercsényi u. KINCSKERESŐ óvodában
KITÁRULÓ VILÁG - informatika az óvodában
Óvoda bemutatkozó
Öröm és rácsodálkozás a világra - Egy rózsa megfigyelése a Nardini óvodában
Dohányzás megelőzési projekt óvodánkban
Mint egy nagy család!
Játékos ismerkedés a vízzel
A körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvoda bemutatása
20 éves a Nardini Napköziotthon
Óvoda bemutatkozás
Óvoda bemutatkozó
Óvodánk bemutatkozása
Őszi kirándulás Őrtiloson
Egészségnevelési hét a Lurkó Kuckó Óvodában
Az őszi ünnepkör népszokásai a tési óvodában
Ismerkedjünk meg népi mesterségeinkkel!
Néphagyományőrzés és -ápolás a tési Napsugár Tagóvodában
Madárbarát Óvodai cím elnyerése
A Napsugár Tagóvoda bemutatása
Környezetvédelmi program - Madarak és Fák napja alkalmából
Kecskealakoskodó - Farsangi népi játék

Tetszett a cikk? Ajánld ismerőseidnek!
Megosztás

Szeretnél első kézből értesülni heti vezércikkünkről, legfrissebb híreinkről?
LurkóVilág hírlevél feliratkozás »

Csatlakozz: Facebook/LurkoVilag »

Az óvodás gyermek »

Környezeti nevelés »

Sport óvodáskorban »

Enneagram »

Érzelmi nevelés »

Tanulás - csak játékosan! »

Gyermekrajz »

Színterápia »

Kulturális nevelés »

Gyermekpszichológia »

Logopédia, beszédfejlődés »

Fejlesztőpedagógia »

Gyermeknevelés »

Zenei nevelés »

Jobbkezes vagy balkezes? »

Viselkedések, temperamentumok »

Asztrológia »

Családi történetek »


Óvodában, közösségben »

Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok »

Panka óvodába megy! (szülői blog) »

Óvodai jelentkezés, beiratkozás »

Óvodai kirándulások »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

Óvodai nevelés »

Óvodai élet »


Szerves műveltség »

Szerzők, könyvek, szellemi nagyjaink »

Magyar ház »

Aranyalma Páros »

Viselet, öltözködés »

Ünnepeink az évkörben »

Baranta »

Népi játékok »

Jeles napok »


Egészséges óvodáskor »

Felső légúti betegségek »

Lúdtalp, bokasüllyedés, egészséges gyermekláb »

Adj neki sok gyümölcsöt, zöldséget! »

Hőségriadó! »

Homeopátia »

Gyermekgyógyászat »

Táplálékérzékenység, allergia »

Egészségmegőrzés télen »

Gyermek fogápolás »

Táplálkozás: egészségesen! »

Sóterápia »

Bach-virágterápia »

Milyen a jó gyerekcipő? »

Természetgyógyászat »


Kreatív sarok »

Gyerekzsúrok »

Találós kérdések »

Pipalisták »

Visegrádi Palotában gyerekkel »

Játékok - amikre nyáron van igazán idő! »

Vidám tél! »

Szent György hava: a sárkányos hónap! »

Lakásdíszek - Kreatív húsvét 2. »

Kreatív Tavasz »

Húsvéti tojások - Kreatív húsvét 1. »

Kreatív sarok - újrahasznosítás! »

Barkácsolós játékok »

Kreatív nyár »

Kreatív Arcfestés - állatminták »

Kreatív Iskolakezdés »

Farsangi jelmezek »

Rajzolgatós játékok »

Mozgolódós játékok »

Alkossunk ősszel is! »


Aktuális témáink

Iskolás leszek! »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »


ÓVODALÁNC óvodák írásai

Óvodalánc hírek »

Zenei nevelés óvodáinkban »

Egészséges életmódra nevelés »

Márton nap az óvodákban »

Ősz az óvodákban »

Adventi készülődés óvodáinkban »

Környezeti nevelés az óvodákban »

Mikulás várás óvodáinkban »

Víz világnapja az óvodákban »

Anyák Napja szép ünnepére... »

Farsang az óvodáinkban »

Madarak és fák napja - május 10. »

Óvodák születésnapja és óvodások születésnapja »

Óvodalánc ovik: szülők az óvodákról :) »

Mesterségek az óvodáinkban »

Hagyományőrzés az óvodában »

Sport az óvodáinkban »

Húsvétra készülődés óvodáinkban »

Mese az óvodáinkban »

Játék óvodainkban »

Művészeti nevelés óvodáinkban »

Dajkának, dadusnak lenni jó! »

Nemzeti ünnepeink »

Állatok világnapja az óvodákban »

Óvodai ballagás, évzárók »

Szüret és vásár az óvodában »

Közösségépítés az óvodák irányításával »

További írások »

Óvoda bemutatkozók »

Óvodalánc óvodák írásai »

Óvodalánc óvodák gyermekrajzai »